Fraud Blocker

Orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność upłynęła w trakcie pandemii COVID-19

Bardzo duża część osób niepełnosprawnych posługuje się orzeczeniami o niepełnosprawności, których ważność upłynęła w trakcie pandemii COVID-19. Według „ustawy covidowej” orzeczenia o stopniu niepełnosprawności miały być ważne do 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego (stan epidemiologiczny został odwołany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dniem 1 lipca).

Utrata ważności orzeczeń o niepełnosprawności będzie następowała etapowo, tak aby odciążyć zespoły orzekające od ogromnych liczb wniosków oraz ułatwić osobom niepełnosprawnym uzyskanie nowego dokumentu.

Obawy o niewydanie orzeczenia o niepełnosprawności w terminie

Wśród osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów zaczęła rodzić się obawa, czy nie stracą uprawnień ze względu na możliwość późniejszego wydania dokumentu. Bardzo duża ilość osób niepełnosprawnych otrzymuje świadczenia, które w tym wypadku również mogą zostać niewypłacone do momentu otrzymania nowego orzeczenia o niepełnosprawności (po otrzymaniu dokumentu oczywiście świadczenie zostałoby nadpłacone). Niektóre osoby żyją tylko i wyłącznie z świadczeń wypłacanych przez Instytucje, dlatego taka sytuacja byłaby dla nich bardzo ciężka.

Do kiedy ważne będą orzeczenia o niepełnosprawności, których termin już minął?

Sejm wydał nowelizację, w której określono korzystne rozwiązania dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz zespołów orzekających.
Utrata ważności orzeczeń o niepełnosprawności będzie następowała etapowo:

  1. Orzeczenie, które było wydane do 31 grudnia 2020 roku zachowa swoją ważność do 31 grudnia 2023 roku
  2. Orzeczenie, które było wydane na okres upływający między 1 stycznia 2021 roku a 31 grudnia 2021 roku zachowa swoją ważność do 31 marca 2024 roku
  3. Orzeczenie, które było wydane na okres upływający między 1 stycznia 2022 roku a 9 marca 2023 roku zachowa swoją ważność do 30 września 2024 roku

Wszelkie prawa do świadczeń i uprawnień wydanych na podstawie orzeczeń zostają wydłużone do określonych ustawą terminów.

Czy można wcześniej złożyć wniosek o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności?

O nowe orzeczenia można starać się w dowolnym czasie, wskazane terminy mają po prostu pomóc niepełnosprawnym przejść cały proces w komfortowy sposób. Jednak należy pamiętać, że nigdy nie powinno się czekać na ostatni moment. Po zniesieniu stanu epidemiologicznego Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dostały tak ogromne liczby wniosków, że czas oczekiwania na komisję znacznie się wydłużył.

Kogo nie dotyczą przepisy wydłużenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Należy pamiętać, że przepis nie dotyczy niepełnosprawnych, których orzeczenie traci ważność w terminie 3 miesięcy od publikacji ustawy. Osoby z takimi orzeczeniami powinny jak najszybciej złożyć wniosek o wydanie nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ze względu na wydłużanie się terminów wezwań na komisję może zdarzyć się, że orzeczenie zostanie wydane z opóźnieniem.

Zmiany w wystawianiu zleceń na wyroby medyczne od 1 lipca 2023 roku

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 23 czerwca 2023 r. od 1 lipca 2023 r. zostanie uruchomiona funkcjonalność umożliwiająca wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego w postaci elektronicznej (e-zlecenia).

O zmianach w wystawianiu zleceń przeczytasz tutaj: Nowe zasady wystawiania zleceń na wyroby medyczne. Od 1 lipca 2023 e-zlecenia.

Comments (1)

    • Wiktoria
    • 2023-07-04 15:40:09
    Super artykuł, bardzo przydatny - wreszcie konkretnie dowiedziałam się o wszystkich rzeczach a miałam kilka wątpliwości.

Treści zawarte w serwisie ortomedico.pl mają wyłącznie cel informacyjny, edukacyjny. Nie zastępują one konsultacji użytkownika ze specjalistą. Każdą kwestię opisaną w naszym serwisie należy skonsultować ze specjalistą. W artykule mogły zostać wymienione produkty medyczne. Dla bezpieczeństwa używaj je zgodnie z instrukcją i etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż wyroby medyczne, o których możemy wspominać mogą nie być odpowiednie dla Ciebie. Artykuł ma wyłącznie cel informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Loading...