darmowa dostawa | szybka realizacja | bezpłatna pomoc

Uwaga! Z uwagi na prace serwisowe, mogą wystąpić problemy z wyliczeniem refundacji. W razie problemów zachęcamy do składania zamówień telefonicznych. Za utrudnienia przepraszamy. Robimy wszystko, aby udoskonalić proces realizacji zleceń NFZ.

nfz

Realizacja zleceń za marzec możliwa tylko do 31.03.2021, 23:59

info@ortomedico.pl

Dodatkowe dofinansowanie PFRON na przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz na sprzęt rehabilitacyjny – jak je uzyskać?

Woman in wheelchair

Dofinansowanie przyznawane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pozwala na pokrycie kosztów związanych z zakupem przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego przez osoby z niepełnosprawnością. Jak się o nie ubiegać?

Kto może otrzymać dofinansowanie PFRON?

Przyznawane przez PFRON dofinansowanie pozwala na zakupienie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego przez osoby z niepełnosprawnością, które spełniają określone kryteria.

 1. Do otrzymania dofinansowania konieczne jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
 2. Konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego, które dotyczy przeciętnego miesięcznego dochodu obliczanego na podstawie liczby osób we wspólnym gospodarstwie domowym za kwartał przed miesiącem, w którym składa się wniosek. Dofinansowanie można uzyskać, gdy nie przekroczy się kwoty:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia – dotyczy osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia – dotyczy osób samotnych.

Dofinansowanie PFRON – jak je otrzymać?

Aby otrzymać dofinansowanie, konieczne jest przejście procedury – złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Można również skorzystać z pomocy sklepu oferującego produkty podlegające dofinansowaniu.

Gdy korzystasz już z dofinansowania:

 1. Przekaż do sklepu skan części umowy z informacjami dotyczącymi dofinansowania – produktem, terminem realizacji, kwotą i wysokością dopłaty oraz danymi osoby, która otrzymała dofinansowanie.
 2. Wpłać wkład własny zgodnie z umową.
 3. Zamów wybrany produkt w sklepie – sklep oczekuje wtedy na płatność od PFRON.
 4. Po otrzymaniu płatności sklep przekazuje produkt.

Gdy ubiegasz się o dofinansowanie:

 1. Złóż dokumenty wraz z załącznikami do oddziału instytucji przyjmującej wnioski (PCPR, MOPR lub MOPS), dodając fakturę proforma ze sklepu.
 2. Zaczekaj na otrzymanie decyzji o dofinansowaniu.
 3. Gdy decyzja będzie pozytywna, podpisz umowę.
 4. Dofinansowanie jest przyznawane, a produkt przekazywany przez sklep.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie PFRON?

Maksymalna wysokość dofinansowania PFRON zależna jest od wybranego produktu oraz limitu dofinansowania.

Dofinansowanie na kupno przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych przyznawane jest na te produkty, które podlegają refundacji przez NFZ i wymagają dokonania dopłaty przez pacjenta.

Dokładny katalog produktów wraz z limitami dofinansowania stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • Maksymalnie 100% udziału własnego osoby z niepełnosprawnością wyznaczonego w limicie ceny NFZ,
 • Maksymalnie 150% sumy kwoty limitu określonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby z niepełnosprawnością – dotyczy przypadku, gdy cena zakupu przewyższa ustalony limit w Rozporządzeniu wydanym przez Ministra Zdrowia.

W przypadku sprzętu rehabilitacyjnego nie ma wyznaczonego katalogu. Środki można uzyskać na sprzęt, którego używanie poparte jest wskazaniami lekarza prowadzącego. Dofinansowanie wynosi wtedy do 80% kosztów, maksymalnie 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Uzyskanie dofinansowania możliwe jest też przez program Aktywny Samorząd przy spełnieniu określonych warunków.

Dokładne informacje o dofinansowaniach PFRON można uzyskać na oficjalnej stronie: https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/rehabilitacja/przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze/. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego z naszymi specjalistami: 530 432 289.

Treści zawarte w serwisie ortomedico.pl mają wyłącznie cel informacyjny, edukacyjny. Nie zastępują one konsultacji użytkownika z lekarzem. Każdą kwestię opisaną w naszym serwisie należy skonsultować z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Telefoniczna realizacja zlecenia NFZ