darmowa dostawa | szybka realizacja | bezpłatna pomoc

Uwaga! Z uwagi na prace serwisowe, mogą wystąpić problemy z wyliczeniem refundacji. W razie problemów zachęcamy do składania zamówień telefonicznych. Za utrudnienia przepraszamy. Robimy wszystko, aby udoskonalić proces realizacji zleceń NFZ.

nfz

Realizacja zleceń za marzec możliwa tylko do 31.03.2021, 23:59

info@ortomedico.pl

Jak uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON do wyrobów chłonnych (i innych wyrobów cyklicznych) w 2021?

Nowe zasady refundacji od 1.12.2021- pieluchomajtki

Każdej osobie, które wymaga zaopatrzenia w wyroby chłonne takie jak pieluchomajtki, majtki chłonne, wkłady anatomiczne czy inne przysługuje refundacja ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
W przypadku wyrobów o kodzie P.101 refundacja NFZ wynosi 70% do kwoty 90 zł, w przypadku wyrobów o kodzie P.100 refundacja wynosi 77 zł na miesiąc.

Dodatkowo, Pacjent może się ubiegać o zwrot kosztów związanych z zakupem wyrobów chłonnych do PCPRu (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) lub MOPSu (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). Organy te dysponują środkami PFRON, które mogą być przeznaczone na zwrot poniesionych kosztów przez osobę niepełnospraną.

Co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?

Po pierwsze, środki są zwracane za produkty już zakupione. Tak więc najpierw trzeba udać się do punktu realizującego Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Takie zlecenie należy zrealizować tj. Zakupić interesujący nas towar I zapłacić to co pozostanie do zapłacenia po odliczeniu refundacji.
Trzeba poprosić sprzedawcę, by przekazał nam oryginał faktury (faktura musi być imienna, na Pacjenta na którego jest wystawiony wniosek) oraz kopię zrealizowanego zlecenia z adnotacją: “Za zgodnością z oryginałem”. W naszym sklepie faktura jest wystawiana do każdego zamówienia. Składając zamówienie zaznacz, że dokumenty są potrzebne do PCPR, otrzymasz wtedy wraz z przesyłką potrzebną kopię wniosku.

Dokumenty jakie należy ze sobą posiadać ubiegając się o zwrot to:

 1. Wniosek o dofinansowanie: wniosku szukaj w PCPR swojego miejsca zamieszkania
 2. Dokument potwierdzający niepełnosprawność (oryginał do wglądu)
 3. Zaświadczenie wystawione przez płatnika lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodów
 4. Faktura potwierdzająca zakup, z rozbiciem na kwoty jakie pokrywa Fundusz I jakie pokrywa Pacjent
 5. Kopię zlecenia podbitą przez realizatora (np. sklep medyczny)

Zwrot udzielany jest osobom, które spełniają następujące kryteria:

 1. Posiadają dokument potwierdzający niepełnosprawność
 2. Spełniają kryterium dochodowe: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony na kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rrozporządzeniu Ministra Zdrowia

PAMIĘTAJ: w naszym sklepie otrzymasz wszystkie dokumenty potrzebne do ubiegania się o zwrot kosztów za zakup wyrobów cyklicznych. Poinformuj nas o tym przy składaniu zamówienia w uwagach.

Treści zawarte w serwisie ortomedico.pl mają wyłącznie cel informacyjny, edukacyjny. Nie zastępują one konsultacji użytkownika z lekarzem. Każdą kwestię opisaną w naszym serwisie należy skonsultować z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Telefoniczna realizacja zlecenia NFZ