Neurologiczne przyczyny nietrzymania moczu

Zadaniem pęcherza moczowego jest gromadzenie i umożliwienie usuwania z organizmu moczu. Zdolność kontrolowania potrzeb fizjologicznych osiągamy w okolicach drugiego roku życia, jednakże może to zostać zaburzone w wyniku rozmaitych chorób neurologicznych. W wyniku tego typu schorzeń utrzymanie moczu lub jego wydalenie może się okazać dla chorego niemożliwe. Niestety, następstwa tego mogą być bardzo niebezpieczne – między innymi mocz może cofnąć się do nerek.

Nietrzymanie moczu przyczyny neurologiczne

Kłopoty z oddawaniem moczu związane z przyczynami neurologicznymi mogą być związane z uszkodzeniami mózgu, obwodowego układu nerwowego bądź rdzenia kręgowego. Tego typu problemy mogą być widoczne już w dzieciństwie i wynikać z różnych chorób wrodzonych – między innymi dziecięcego porażenia mózgowego czy niedorozwoju kości krzyżowej.

Wśród neurologicznych przyczyn powodujących kłopoty z układem moczowym można wyróżnić schorzenia degenerujące, które prowadzą do stopniowego rozwoju dysfunkcji i cyklicznego pogarszania funkcjonowania pęcherza (przykładowo demencja starcza) oraz przyczyny, które powodują nagłe i trwałe upośledzenie funkcji wydalniczych: na przykład udar czy mechaniczne urazy rdzenia kręgowego. Różnego rodzaju choroby neurologiczne mężczyźni przechodzą nieco rzadziej niż kobiety, jednak nie są to duże różnice.

Zrealizuj wniosek na wyroby chłonne

bez wychodzenia z domu

Czym objawia się nietrzymanie moczu?

Kłopoty z trzymaniem moczu są niezwykle nieprzyjemną dolegliwością, która może prowadzić do poczucia upokorzenia i pogorszenia samooceny. Nietrzymanie moczu u kobiet może być wyjątkowo niebezpieczne, gdyż bez odpowiedniej dbałości o higienę intymną (co w przypadku inkontynencji może być naprawdę trudne) – często prowadzi do cyklicznych epizodów zakażeń bakteryjnych układu moczowego.

Przeczytaj na naszym blogu: Jak wzmocnić mięśnie Kegla u mężczyzn?

Kłopoty z opróżnianiem pęcherza mogą objawiać się dwojako: albo w formie nietrzymania moczu, albo zupełnie odwrotnie: problemów z oddaniem go. Niestety, każda forma znacząco wpływa na pogorszenie jakości życia chorego i prowadzi nie tylko do problemów zdrowotnych w sferze fizycznej, ale także psychicznej: wywołując poczucie niepewności oraz obniżoną samoocenę.

Neurologiczne podłoże nietrzymania moczu – formy leczenia

To, jakie działania zostaną podjęte w zakresie radzenia sobie z kłopotami z inkontynacją zależy w dużej mierze od podłoża problemu. W większości przypadków wykorzystuje się formy niefarmakologiczne – między innymi treningi mięśni dna miednicy lub stymulację neuromięśniową. W kłopotach o znacznym nasileniu stosuje się także leki, które wspomagają pacjenta. Niekiedy konieczne jest również operacyjne rozwiązanie kłopotów lub stosowanie specjalnych implantów.

Jeśli kompletne poradzenie sobie z problemem nie jest możliwe lub wymaga czasu, warto zapewnić choremu komfort. Takim rozwiązaniem mogą być specjalne, damskie lub męskie wkładki urologiczne lub – w przypadku szczególnie nasilonych objawów – pieluchomajtki. Na szczęście, nowoczesne środki higieniczne pozwalają na zachowanie dużej dyskrecji, a przy tym poprawiają samopoczucie chorego.

Dodaj komentarz