PEDIATRIC POUCH/FISTULA BAG - worek pediatryczny/do drenów, uniwersalny, z filtrem (XSOP500)

15,00 

Wyczyść
lub
- - -
Numer zlecenia NFZ
Numer PESEL, 11 znaków
Numer telefonu, 9 znaków

Telefoniczna realizacja zlecenia NFZ