SenSura CLICK CONVEX LIGHT - płytka stomijna, 2-częściowy sprzęt

24,18 

Wyczyść
lub
- - -
Numer zlecenia NFZ
Numer PESEL, 11 znaków
Numer telefonu, 9 znaków

Telefoniczna realizacja zlecenia NFZ