SenSura Click Płytka stomijny,z usz., 2-cz. syst.

22,80 

lub
- - -
Numer zlecenia NFZ
Numer PESEL, 11 znaków
Numer telefonu, 9 znaków

Telefoniczna realizacja zlecenia NFZ