SenSura MIO CONCAVE - worek 1-częściowy urostomijny (184000, 184010, 184020, 184030, 184040, 184050)

24,60 

Wyczyść
lub
- - -
Numer zlecenia NFZ
Numer PESEL, 11 znaków
Numer telefonu, 9 znaków

Telefoniczna realizacja zlecenia NFZ