SenSura MIO CONCAVE CLICK - płytka stomijna, 2-częściowy sprzęt, z uszkiem (185000, 185010, 185100, 185120, 185200, 185230, 185300, 185310)

33,50 

Wyczyść
lub
- - -
Numer zlecenia NFZ
Numer PESEL, 11 znaków
Numer telefonu, 9 znaków

Telefoniczna realizacja zlecenia NFZ