SenSura MIO CONVEX DEEP CLICK - płytka stomijna, 2-częściowy sprzęt (169410, 169510, 169610, 169710)

29,50 

Wyczyść
lub
- - -
Numer zlecenia NFZ
Numer PESEL, 11 znaków
Numer telefonu, 9 znaków

Telefoniczna realizacja zlecenia NFZ