SenSura MIO CONVEX LIGHT CLICK - płytka stomijna, 2-częściowy sprzęt (169010 40, 169110 50, 169210 60, 169310 70)

29,50 

Wyczyść
lub
- - -
Numer zlecenia NFZ
Numer PESEL, 11 znaków
Numer telefonu, 9 znaków

Telefoniczna realizacja zlecenia NFZ