SenSura MIO HIGH OUT PUT - worek 1-częściowy pooperacyjny (186600, 186610, 186650, 186660)

33,50 

Wyczyść
lub
- - -
Numer zlecenia NFZ
Numer PESEL, 11 znaków
Numer telefonu, 9 znaków

Telefoniczna realizacja zlecenia NFZ