darmowa dostawa | szybka realizacja | bezpłatna pomoc

Uwaga! Z uwagi na prace serwisowe, mogą wystąpić problemy z wyliczeniem refundacji. W razie problemów zachęcamy do składania zamówień telefonicznych. Za utrudnienia przepraszamy. Robimy wszystko, aby udoskonalić proces realizacji zleceń NFZ.

nfz

Realizacja zleceń za marzec możliwa tylko do 31.03.2021, 23:59

info@ortomedico.pl

W jaki sposób wydawane są refundowane produkty stomijne?

Według wytycznych Ministra Zdrowia sprzęt potrzebny do stomii jest w całości refundowany, a na każdy rodzaj stomii wyznaczony jest limit pieniężny potrzebny na zakup całego zaopatrzenia. Od rodzaju stomii zależy nie tylko limit pieniędzy przydzielanych pacjentowi, ale też lekarz mogący wypisać zlecenie. 

Przy kolostomii i ileostomii lekarzami, którzy mają takie uprawnienia są lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, felczer, chirurg oraz onkolog. W przypadku urostomii takie uprawnienia posiada również urolog. Jeśli chodzi o limity to wynoszą one odpowiednio 300, 400, 480 złotych na miesiąc.

Jak wygląda pierwszy etap?

Na początku musimy dostać od odpowiedniego lekarza „ Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne”, na którym zostaje wpisany kod zaopatrzenia, określony dla każdego rodzaju stomii. W przypadku osoby ubezpieczonej zlecenie to wydawane jest na okres od 1-3 miesięcy. W przypadku pacjentów, którzy są świeżo po zabiegu, takie zlecenie otrzymują przy wyjściu ze szpitala. Jeśli chcesz powtórnie otrzymać zlecenie na produkty stomijne musisz spotkać się z uprawnionym lekarzem, który  wypisze ci takie zlecenie. Warto podkreślić, aby placówka w której pracuje lekarz miała kontrakt z NFZ-em.

Co dalej?

Kolejnym krokiem, którym musisz wykonać, aby otrzymać potrzebne zaopatrzenie jest udanie się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, lub do miejsca wskazanego przez tą jednostkę, w celu otrzymania „Potwierdzenia uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym”. Aby do tego doszło musisz pojawić się w tej jednostce osobiście lub uprawniając do tego inną osobę, a także mieć ze sobą dowód ubezpieczenia, wypis ze szpitala (jeśli jesteś świeżo po zabiegu), oraz wypisane przez uprawnionego lekarza zlecenie. Wydawany dokument jest ważny przez 12 miesięcy. Ponadto realizację zlecenia NFZ można wykonać przez internet, korzystając ze strony ortomedico.pl.

Treści zawarte w serwisie ortomedico.pl mają wyłącznie cel informacyjny, edukacyjny. Nie zastępują one konsultacji użytkownika z lekarzem. Każdą kwestię opisaną w naszym serwisie należy skonsultować z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Telefoniczna realizacja zlecenia NFZ