Fraud Blocker
Jak uzyskać refundację na CGM/FGM w 2023 roku?

Systemy typu CGM (Continuous Glucose Monitoring) do ciągłego monitorowania glikemii są obecnie wykorzystywane coraz częściej jako sposób nowoczesnego kontrolowania cukrzycy u pacjentów leczonych insuliną. Również popularne są systemy typu FGM (Flash Glucose Monitoring), czyli systemy do pomiaru glikemii typu flash. Kto może kupić je z refundacją NFZ? Przedstawiamy kluczowe warunki!

Kto może otrzymać refundację na CGM i FGM 2023?

Refundacja systemów przeznaczonych do monitorowania glukozy jest dostępna jedynie dla wybranych osób, które spełniają konkretne wymogi. Jak otrzymać refundację na CGM/FGM 2023?

Refundacja na CGM

W ramach systemu CGM refundacja na sensory oraz na transmitery jest dostępna dla osób spełniających poniższe warunki:

1. Pacjenci do 26 roku życia, którzy chorują na cukrzycę typu 1 albo cukrzycę typu 3 i leczeni są z wykorzystaniem pompy insulinowej, a także mają nieświadomość hipoglikemii, czyli nie występują u nich objawy wskazujące na niski poziom cukru we krwi, poza hipoglikemią poalkoholową.

2. Pacjenci, którzy mają powyżej 26 lat, chorujący na cukrzycę typu 1 lub na cukrzycę typu 3, u których konieczne jest prowadzenie intensywnej insulinoterapii, a także występuje nieświadomość hipoglikemii.

Jako że w drugiej grupie nie refunduje się pomp insulinowych, kluczowym warunkiem jest konieczność prowadzenia insulinoterapii. Przypominamy, że możliwa jest refundacja pompy insulinowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych do 26 roku życia.

Refundacja na FGM

Z kolei w przypadku oraz transmiterów i sensorów typu FGM, refundacja jest możliwa u osób w poniższych grupach:

1. Pacjenci w wieku 4-18 lat, kobiety w trakcie ciąży i połogu ze zdiagnozowaną cukrzycą ciążową, które wymagają prowadzenia insulinoterapii, osoby niedowidzące, które mają znaczny stopień niepełnosprawności, dorośli chorujący na cukrzycę typu 1, 3 lub inne typy cukrzycy, którzy mają orzeczenie stwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności dotyczący wzroku i którzy muszą mieć prowadzoną insulinoterapię, a także osoby chorujące na hiperinsulinizm wrodzony.

2. Osoby w wieku powyżej 18 roku życia, które chorują na cukrzycę typu 1 lub typu 3 albo mające inne typy cukrzycy, u których konieczna jest intensywna insulinoterapia – minimalnie 3 zastrzyki insuliny w trakcie doby.

Jakie są limity finansowania CGM i FGM 2023?

W zależności od wybranego rodzaju systemu obowiązują inne limity finansowania. Ile wynosi refundacja systemów i jak często można z niej korzystać?

Limity finansowania systemu CGM

W przypadku pacjentów do 26 roku życia istnieje możliwość refundacji wszystkich rodzajów sensorów do CGM i limit finansowania wynosi 3 sztuki. Na jedną sztukę limit to 250 złotych, gdy sensor wymaga wymiany w okresie 10 dni.

Pacjenci po ukończeniu 26 roku życia mogą skorzystać z 5 sztuk sensorów do ciągłego monitorowania glikemii w ramach limitu do 510 złotych raz w ciągu miesiąca.

W przypadku sensorów wymagających wymiany jednokrotnie na 180 dni limit finansowania to 4500 złotych i można skorzystać z niego raz na 6 miesięcy. Dotyczy on pacjentów od 18 do 26 roku życia. W przypadku osób po 26 roku życia finansowanie dostępne jest do sumy 3060 złotych.

W przypadku transmiterów i nadajników do CGM limit finansowania to 350 złotych na 3 miesiące. Dotyczy on zarówno osób przed, jak i po 26 roku życia.

Z kolei transmitery i nadajniki wymagające wymiany raz w roku mają limit finansowania na poziomie 970 złotych i również są one dostępne dla powyższych grup pacjentów.

Limity finansowania systemu FGM

W tym przypadku limity finansowania zależą od wieku pacjenta. Dla osób poniżej 18 roku życia jest to 80% ceny wyrobu, natomiast dla dorosłych 70% ceny.

Kto może wystawić zlecenie na zakup systemu CGM lub FGM dla diabetyka?
Aby skorzystać z refundacji, konieczne jest uzyskanie zlecenia na wyroby medyczne wystawionego przez lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację w jednej z poniższych dziedzin:
- Diabetologia,
- Endokrynologia,
- Endokrynologia i diabetologia dziecięca,
- Endokrynologia ze specjalizacją w pediatrii,
- Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość,
- Geriatria,
- Kardiologia,
- Ginekologia i położnictwo,
- Perinatologia,
- Pediatria lub choroby wewnętrzne – lekarz musi być zatrudniony na oddziale diabetologii lub w poradni diabetologicznej,
- POZ – podstawowa opieka zdrowotna.

Zlecenie może być przedłużone na okres 6 miesięcy przez pielęgniarkę albo położną, która pracuje na oddziale diabetologii albo w poradni diabetologicznej.

Produkty powiązane

Loading...