Zmiany w refundacji NFZ wyrobów medycznych od 1 stycznia 2024 roku

Do pobrania: NOWE Rozporządzenie Zaopatrzenie Na Wyroby Medyczne do pobrania 2024

1. Wyroby chłonne (pieluchomajtki, majtki chłonne, podkłady higieniczne, pieluchy anatomiczne, wkładki urologiczne)

Od 01.01.2024 r. nastąpi wzrost kwoty refundacji na wyroby chłonne. Do tej pory poziom refundacji wynosił 70% od ustalonego limitu. W ramach nowych zmian, refundacja będzie wyższa i zostanie podzielona na dwie kategorie: dla osób dorosłych refundacja wyniesie 80% (Y.06.01.00), natomiast dla dzieci do 18 roku życia 90% (Y.06.01.01). Limity finansowania zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie.

80% refundacji NFZ dla osób dorosłych

1. Limit finansowania 2,30 zł za sztukę minimalna chłonność 1.400 g w przypadku majtek chłonnych, 2.500 g w przypadku pieluchomajtek:

Wysokość refundacji: 80% do limitu czyli 1,84 zł/szt.
Wysokość udziału własnego w limicie finansowania: 20% do limitu czyli 0,46 zł/szt. (wszystko co powyżej limitu dopłaca pacjent)

2. Limit finansowania 1,70 zł za sztukę minimalna chłonność 1.000 g w przypadku majtek chłonnych, 1.400 g w przypadku pieluch anatomicznych i pieluchomajtek:

Wysokość refundacji: 80% do limitu czyli 1,36 zł/szt.
Wysokość udziału własnego w limicie finansowania: 20% do limitu czyli 0,34 zł/szt. (wszystko co powyżej limitu dopłaca pacjent)

3. Limit finansowania 1,00 zł za sztukę minimalna chłonność 350 g:
Wysokość refundacji: 80% do limitu czyli 0,80 zł/szt.
Wysokość udziału własnego w limicie finansowania: 20% do limitu czyli 0,20 zł/szt. (wszystko co powyżej limitu dopłaca pacjent)

Przykład wyliczania refundacji dla dorosłych od 1 stycznia 2024 roku

a) 60 sztuk pieluchomajtek w limicie 2,30 zł kosztuje 178,80 zł (2,98 zł za sztukę)

60 szt. x 1,84 zł (80% do limitu 2,30 zł) = 110,40 zł refundacji NFZ

178,80 zł - 110,40 zł = 68,40 zł dopłaca Pacjent

b) 60 sztuk pieluchomajtek w limicie 2,30 zł kosztuje 130,10 zł (2,17 zł sztukę)

60 szt. x 1,74 zł (80% do kwoty za sztukę poniżej limitu np. 2,17 zł) = 104,40 zł refundacji NFZ

130,10 zł - 104,40 zł = 25,70 zł dopłaca Pacjent

90% refundacji NFZ dla dzieci do 18 roku życia

1. Limit finansowania 2,30 zł za sztukę minimalna chłonność 1.400 g w przypadku majtek chłonnych, 2.500 g w przypadku pieluchomajtek:

Wysokość refundacji: 90% do limitu czyli 2,07 zł/szt.
Wysokość udziału własnego w limicie finansowania: 10% do limitu czyli 0,23 zł/szt. (wszystko co powyżej limitu dopłaca pacjent)

2. Limit finansowania 1,70 zł za sztukę minimalna chłonność 1.000 g w przypadku majtek chłonnych, 1.400 g w przypadku pieluch anatomicznych i pieluchomajtek:

Wysokość refundacji: 80% do limitu czyli 1,53 zł/szt.
Wysokość udziału własnego w limicie finansowania: 10% do limitu czyli 0,17 zł/szt. (wszystko co powyżej limitu dopłaca pacjent)

3. Limit finansowania 1,00 zł za sztukę minimalna chłonność 350 g:
Wysokość refundacji: 80% do limitu czyli 0,90 zł/szt.
Wysokość udziału własnego w limicie finansowania: 10% do limitu czyli 0,10 zł/szt. (wszystko co powyżej limitu dopłaca pacjent

Przykład wyliczania refundacji dla dzieci od 1 stycznia 2024 roku

a) 90 sztuk majtek chłonnych w limicie 2,30 zł kosztuje 220 zł (2,44 zł za sztukę)

90 szt. x 2,07 zł (90% do limitu 2,30 zł) = 186,30 zł refundacji NFZ

220 zł - 186,30 zł = 33,70 zł dopłaca Pacjent

b) 90 sztuk majtek chłonnych w limicie 2,30 zł kosztuje 178,80 zł (1,99 zł za sztukę)

90 szt. x 1,79 zł (90% do kwoty za sztukę poniżej limitu np. 1,99 zł) = 161,10 zł refundacji NFZ

178,80 zł - 161,10 zł = 17,70 zł dopłaca Pacjent

2. Wyroby i sprzęt stomijny (worki stomijne, płytki stomijne, worki do zbiórki moczu, zestawy do irygacji, kosmetyki)

Od 01.01.2024 r. nastąpi kilka zmian dotyczących refundacji na wyroby i sprzęt stomijny. W przypadku sprzętów stomijnych (np. worki i płytki) kwota i procent refundacji pozostają bez zmian, natomiast zmienią się kody medyczne (W.01).

Przy wyrobach stomijnych (np. pasty i pudry) refundacja zostanie podzielona na dwie kategorie: dla dorosłych limit i procent refundacji pozostaje bez zmian (W.02.01._.00), natomiast dla dzieci do 18 roku życia limit zostaje bez zmian ale zwiększa się procent refundacji do 90% (W.02.01._.01).

3. Cewniki

Od 01.01.2024 r. nastąpi kilka zmian dotyczących refundacji na cewniki. Po pierwsze zmienią się kody refundacji:

• Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk Y.01.01
• Cewniki urologiczne wewnętrzne lateksowe silikonowane Y.02.01.L
• Cewnik urologiczny wewnętrzny silikonowy Y.02.01
• NOWOŚĆ! Cewnik urologiczny wewnętrzny silikonowy antybakteryjny z jonami srebra Y.02.02
• Cewniki jednorazowe urologiczne hydrofilowe Y.03.01.01 (dzieci), Y.03.01.00 (dorośli)

Po drugie zwiększy się procent refundacji w limicie cewników jednorazowych urologicznych hydrofilowych z 80% na 90%. Przy cewniku urologicznym wewnętrznym silikonowym zostanie zwiększona kwota refundacji z 16 zł na 20 zł.

Nowością będzie również wprowadzenie refundacji na cewniki urologiczne wewnętrzne silikonowe antybakteryjne z jonami srebra (1 szt./m-sc) w wysokości 30% refundacji z limitu 51 zł.

4. Produkty dla diabetyków

Od 01.01.2024 r. zostanie wprowadzonych kilka zmian dotyczących refundacji wyrobów medycznych dla diabetyków. Tak jak w wszystkich poprzednich wyrobach zmienią się kody refundacji.

W zestawach infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej zostanie wprowadzony nowy limit finansowania w wysokości 75 zł za sztukę w przypadku zestawów działających nie mniej niż 7 dni, wysokość udziału własnego tak jak przy zestawach działających do 3 dni tj. 0% kobiety w ciąży lub pacjenci do ukończenia 26 roku życia oraz 30% pacjenci powyżej 26 roku życia.

Zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej zostanie zwiększony do 10 sztuk na miesiąc (dotychczas przysługiwało 5 zbiorników). Limit finansowania nadal wynosi 9 zł za sztukę, a poziom odpłatności 30%.

Transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) od 1 stycznia 2024 wymagający wymiany rzadziej niż raz na 3 miesiące (poprzednio było raz na rok) - limit oraz wysokość udziału własnego pozostają bez zmian, tak jak było przy wymianie raz na rok tj. limit 970 zł i 30% dopłaty pacjenta.

W przypadku systemów rtCGM u pacjentów do 26 roku życia usunięto konieczność korzystania z pompy insulinowej.

Jeżeli chodzi o FreeStyle Libre to jedyną zmianą jest zmniejszenie odpłatności dla pacjentów niewidomych do 20%.

Dodatkowo, od stycznia 2024 roku wszystkie kobiety w ciąży z cukrzycą uzyskają dostęp do systemów ciągłego monitorowania glikemii, a nie jak dotychczas tylko te wymagające podawania insuliny. Zostaną również uwzględnione choroby rzadkie takie jak hiperinsulinizm i glikogenoza w refundacji systemów monitorowania glikemii.

Zmiany refundacji w rozporządzeniach zgodne z rozporządzeniem Ministra zdrowia,
wchodzące w życie od dnia 1 stycznia 2023r.

Do pobrania: Rozporządzenie Zaopatrzenie Na Wyroby Medyczne do pobrania 2023 

1. Wyroby chłonne

Zmiana dotyczy wykazu wyrobów medycznych, które wydawane są na zlecenie. Wprowadzono nowe limity dla produktów chłonnych.

Mianowicie im większa chłonność, tym wyższa refundacja NFZ.

LIMITY:

• Limit dla wkładek urologicznych oraz podkładów chłonnych, w wysokości 1 zł pozostaje bez zmian,
jednak zwiększono minimalny poziom chłonności do 450g. Dotychczas było to 250g.

•Limit wynoszący 1,70 zł będzie dotyczyć chłonnych wyrobów o chłonności 1000g - majtki chłonne.
W przypadku pieluchomajtek oraz pieluch anatomicznych- 1400g.

• Limit finansowania to 2,30 zł (za sztukę) na majtki chłonne, których chłonność wynosi powyżej 1400g.
Natomiast w przypadku pieluchomajtek limit wynosi 2500g.

• Skorzystanie z oferty trzeciej będzie najbardziej korzystną opcją dla pacjentów. W szczególności dla osób,
które stosują produkty o wysokiej chłonności.
Wybór limitu trzeciego z pewnością przyczyni się do zaoszczędzenia pieniędzy pacjentów. 

Przykład:

  

 

Wysokość udziału własnego pozostaje nadal w wartości 30%.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami. W poniższym linku znajdziesz informacje zestaw informacji na temat nadchodzących zmian, które warto znać.

Zmiany w refundacji NFZ na wyroby chłonne od 1 stycznia 2023 roku

2. Wyroby stomijne

  

Został opublikowany projekt na temat wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zmiany zostaną wprowadzone w życie od 1 stycznia 2023 roku.

Zostały podwyższone limity do poszczególnych rodzajów stomii:

•W kolostomii do 450 zł

•W urostomii do 530 zł

•Akcesoria 120 zł, w czym 20 % to dopłata pacjenta

Kod P.99A

Pacjenci z wykryciem stomii, pierwsze zlecenie zostanie otrzymane na miesiąc
z podwójnym limitem fundacji:

•Miesięczny limit w kolostomii oraz ilestomii to 900 zł

•Miesięczny limit  w urostomii to 1060 zł

Kod P.141A

To kod dotyczący środków  w trakcie pielęgnacji posiadania stomii.
Limit miesięczny wynosi 240 zł, odpłatność pacjenta wynosi 20%.

Kod P.99

Pacjenci będą posiadać możliwość bezpłatnego zrealizowania zlecenia na:
worki stomijne, płytki, worki na mocz, zestaw do irygacji:

•Kolostomia (P.99.K) to 450 zł

•Ileostomia (P.99I) to 450 zł

•Urostomia (P.99.U) to 530 zł

Osoby, które posiadają wystawione zlecenie jeszcze przed 1 stycznia 2023 roku,
mogą z niego skorzystać na nowych zasadach, ale będzie to dotyczyć sprzętu podstawowego jak: worki i płytki.
Natomiast na akcesoria trzeba będzie uzyskać nowe zlecenie. (P.141)

Kod P.141

Dla każdego z rodzajów stomii został przeznaczony limit w wysokości 120 zł na środki do pielęgnacji  (odpłatność pacjenta to 20%).

Kod P.94

Nadal dopłata pacjentów wynosi 30%.

Kod P.97

W przypadku nefrostomii pacjent pacjent ma możliwość otrzymania worków do zbiórki moczu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do obejrzenia filmiku oraz przeczytania artykułu.

Refundacja sprzętu stomijnego od 2023 roku. Sprawdź zmiany!

3. Cewniki

Od roku 2023 cewniki będą mieć podział wiekowy:

Do 18 roku życia- maksymalny limit to 100%. Ilość sztuk- do 180, przy 5,35 zł za sztukę.

Powyżej 18 lat- maksymalny limit wynosi 70%.  Ilość sztuk- do 180, przy 5,35 zł za sztukę. 

Wchodzą również limity dla różnych rodzajów cewników: (za sztukę)

5,35 zł- cewnik hydrofilowy

2,60 zł- cewnik hydrofilowy aktywowany wodą

0,80 zł- cewnik standardowy


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, zawartymi w tutaj

4. Produkty dla diabetyków

W roku 2023 również produkty dla cukrzyków zostają nowymi zasadami. Jedną najważniejszą nowością jest system FreeStyle Libre. Ułatwi to kontrolowanie poziomu cukru osobom niewidomym, ponieważ system posiada funkcje głosowe.

Kto może skorzystać z refundacji na Freestyle Libre?

•Osoby z cukrzycą, która wymaga insulinoterapii (dotyczy tylko osób powyżej 18 roku życia).

•Osoby niewidome, przyjmujące insulinę.

Limit na sensory to: 13 sztuk na 6 miesięcy.

Jakie są koszty sensora po otrzymaniu refundacji?

1.Dzieci od 4 do 18 roku życia

•51 zł (co rocznie daje koszt 1326 zł)

2.Dorośli

•Do 76,50 zł (co rocznie daje koszt 1989 zł)

Zlecenie może być wykonane co miesiąc, a cena sensora bez refundacji wynosi 309 zł.

Więcej informacji na temat sensora i czytnika znajdziesz na naszej stronie

  

Masz pytania ?

W razie wątpliwości pomożemy Ci, zapraszamy do kontaktu:

  • Wyroby chłonne- 533 967 486
  • Cewniki, wyroby stomijne- 730 777 105
  • Wyroby dla diabetyka- 507 179 144
  • Lub możesz skontaktować się z nami poprzez chat.

Zasady refundacji rok 2022
od 1.12.2021 do 31.12.2022

Zasady refundacji od 1.12.2021 do 31.12.2022- pieluchomajtki

Zasady refundacji od 1.12.2021 do 31.12.2022- cewniki

Realizacja zamówień

1. Wystarczy nr zlecenie (nr ewidencyjny zlecenia, który w obecnej sytuacji można otrzymać od lekarza telefonicznie lub sms. W tym celu należy zadzwonić do danej placówki lekarza rodzinnego wg rejonizacji i poprosić o realizacje zdalną.

2. Otrzymany od lekarza, pielęgniarki nr zlecenia, oraz pesel należy podać na stronie www.ortomedico.pl. Na stronie można dodać produkty, lub przekazać telefonicznie. Ważne, obecnie zalecamy dokonywać płatności elektronicznie (ze względów bezpieczeństwa należy unikać płatności gotówką).

3. Po dokonanej płatności wysyłamy do Państwa paczkę, obecnie nie ma potrzeby odbierania od Państwa jakichkolwiek dokumentów.

4. Kurier dostarczy paczkę z zamówieniem pod wskazany adres (w obecnej sytuacji aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa kurier może zostawić paczki pod drzwiami). Proszę pamiętać, że najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo i zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa, jesteśmy cały czas otwarci na kontakt pod nr tel. 32 348 82 52 lub na czacie.

 

Nie masz zlecenia NFZ ? Otrzymaj je na zasadzie teleporady – bez wychodzenia z domu!

Uwaga możliwość otrzymania zlecenia na pieluchomajtki, wyroby stomijne, wyroby urologiczne, asortyment dla diabetyka nie wychodząc z domu na zasadzie teleporady !

Ze względu na wprowadzenie w naszym kraju stanu zagrożenia epidemicznego w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 od 17.03.2020 r istnieje możliwość wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady u lekarza POZ lub można wykupić tele-wizytę u specjalisty: e-zlecenia

Co to oznacza bezpośrednio dla nas?

Możemy ograniczyć osobiste kontakty z lekarzami, pielęgniarkami, odwiedzinami w aptece, sklepie medycznym, co jest bardzo istotnym czynnikiem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusa i zapewnia nam większy stopień bezpieczeństwa. Jak to robić? Przede wszystkim musimy pamiętać, że dotyczy to e-zleceń czyli tych , które lekarz wystawia na nowych drukach.

Wypisanie zlecenia

1. Pacjent dzwoni do swojej poradni, w której ma złożoną deklarację
i prosi o wystawienie zlecenia na wyrób medyczny, który potrzebuje
(pieluchomajtki, stomia, urostomia, zestawy infuzyjne itp.). (podobnie jak z wystawieniem recept)23072964_206Z_helpline_set_2.png

2. Pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma od wystawiającego zlecenie informację
o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (telefonicznie, email, SMS) bez wydruku papierowego.

3. Następnie pacjent wchodzi na stronę internetową www.Ortomedico.pl
i po podaniu numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta, a w przypadku osób
bez numeru PESEL daty urodzenia – odbywa się realizacja zlecenia. Pacjent dokonujący
zakupu przez stronę internetową proszony jest o przelanie na wskazane na stronie konto
bankowe: 24 1050 1344 1000 0092 1991 6112 (ING Bank Śląski) dopłaty do zamówienia
(jeżeli taka dopłata jest). Przekazywanie pieniędzy drogą elektroniczną ma zapobiegać
wymiany pieniędzy pomiędzy kurierem i zabezpieczyć pacjenta przed możliwością zarażenia.

4. Przesyłka zostaje wysłana przez nas jak najszybciej po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie bankowym.
Kurier dostarcza paczkę na wskazany adres. Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa,
obecnie kurierzy mogą zostawiać paczki pod drzwiami budynku.
Nowe zlecenie bez nr zlecenia (bez ewidencyjnego nr zlecenia):

5. Pacjenci którzy otrzymali zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne
w formie papierowej poza systemem e-ZWM (nie posiadają nadanego nr zlecenia na zleceniu),
wymagane jest potwierdzenia zlecenia w OW NFZ. Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email).

6. Pacjent, osoba uprawniona (lekarz/felczer/pielęgniarka/położna/fizjoterapeuta), przychodnia lub realizator zaopatrzenia w wyroby medyczne, po pozytywnym zweryfikowaniu zlecenia otrzyma od OW NFZ informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (np. telefonicznie lub poprzez e-mail). 7. Dopiero po podaniu numeru zlecenia przez NFZ można realizować tak jak w pkt. 3 Zapraszamy do zadawania pytań i dyskusji w komentarzach.

Loading...