Z dniem 1 lipca wprowadzono nowy wykaz leków refundowanych, który wprowadza istotne zmiany dla osób z cukrzycą. Szczególnie warte uwagi są nowe zasady dotyczące refundacji insulin długodziałających - od tej chwili są one dostępne z refundacją dla wszystkich osób chorujących na cukrzycę, bez względu na dotychczasowy przebieg leczenia. Co więcej, insulina Levemir została objęta refundacją dla dzieci już od 1 roku życia.

Nowe przepisy obejmują sześć długodziałających insulin: Abasaglar, Ryzodeg, Lantus, Toujeo, Levemir i Tresiba. Dzięki tym zmianom, refundacja tych insulin jest teraz dostępna dla wszystkich pacjentów z cukrzycą, bez względu na typ choroby. Wcześniej refundacja była dostępna głównie dla dorosłych z cukrzycą typu 1 oraz pacjentów z cukrzycą typu 2 spełniających określone kryteria, takie jak długotrwałe leczenie insuliną NPH, wysoki poziom HbA1c czy udokumentowane ciężkie lub nocne epizody hipoglikemii. Wprowadzone zmiany umożliwiają teraz stosowanie tych insulin u wszystkich pacjentów zmagających się z cukrzycą, bez względu na jej typ.

Porównanie poprzednich i nowych wskazań refundacyjnych dla insulin długodziałających

Insulina długodziałająca Poprzednie wskazania Nowe wskazania
Tresiba, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml, 10 wkł. po 3 ml, Novo Nordisk Cukrzyca typu I u dorosłych; Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH przez co najmniej 6 miesięcy z HbA1c ≥7,5%, oraz u dorosłych pacjentów z udokumentowanymi ciężkimi lub nocnymi epizodami hipoglikemii; Cukrzyca o znanej przyczynie (wg definicji WHO); Cukrzyca typu I u dzieci i młodzieży powyżej 1 roku życia; Cukrzyca typu 2 u dzieci i młodzieży powyżej 1 roku życia leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy z HbA1c ≥7,5%, oraz z udokumentowanymi ciężkimi lub nocnymi epizodami hipoglikemii; Cukrzyca o znanej przyczynie u dzieci powyżej 1 roku życia (wg WHO) Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci od 1 roku życia
Levemir, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł. po 3 ml (Penfil), Novo Nordisk Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 2 lat; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH przez co najmniej 6 miesięcy z HbA1c ≥8%, oraz u pacjentów z udokumentowanymi ciężkimi lub nocnymi epizodami hipoglikemii; Cukrzyca o znanej przyczynie (wg WHO) Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci od 1 roku życia
Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml, Sanofi Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 lat; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH przez co najmniej 6 miesięcy z HbA1c ≥8%, oraz u pacjentów z udokumentowanymi ciężkimi lub nocnymi epizodami hipoglikemii; Cukrzyca typu I u dzieci w wieku od 2 do 6 lat; Cukrzyca o znanej przyczynie (wg WHO) Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci od 2 roku życia
Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wkł. po 3 ml, Sanofi Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 lat; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH przez co najmniej 6 miesięcy z HbA1c ≥8%, oraz u pacjentów z udokumentowanymi ciężkimi lub nocnymi epizodami hipoglikemii; Cukrzyca typu I u dzieci w wieku od 2 do 6 lat; Cukrzyca o znanej przyczynie (wg WHO) Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci od 2 roku życia
Abasaglar, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 10 wkł. po 3 ml, Eli Lilly Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 lat; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH przez co najmniej 6 miesięcy z HbA1c ≥8%, oraz u pacjentów z udokumentowanymi ciężkimi lub nocnymi epizodami hipoglikemii; Cukrzyca typu I u dzieci w wieku od 2 do 6 lat; Cukrzyca o znanej przyczynie (wg WHO) Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci od 2 roku życia
Toujeo, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml, Sanofi Cukrzyca typu I u dorosłych; Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH przez co najmniej 6 miesięcy z HbA1c ≥8%, oraz u pacjentów z udokumentowanymi ciężkimi lub nocnymi epizodami hipoglikemii; Cukrzyca o znanej przyczynie (wg WHO) Leczenie cukrzycy u dorosłych
Ryzodeg, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml Penfill, Novo Nordisk Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 2 lat; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH przez co najmniej 6 miesięcy z HbA1c ≥8%, oraz u pacjentów z udokumentowanymi ciężkimi lub nocnymi epizodami hipoglikemii; Cukrzyca o znanej przyczynie (wg WHO) Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci od 2 roku życia

Tabela z cenami insulin od 1 lipca 2024 roku

Nazwa leku, jego forma i dawka Zawartość opakowania Zakres wskazań do refundacji NFZ Cena przed zmianą Cena po zmianie Zmiana ceny
Fiasp 1 fiol. a 10 ml 1 fiolka po 10 ml Cukrzyca typu 1 17,00 zł 17,00 zł 0,00 zł
Fiasp 5 wkł. po 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca typu 1 32,54 zł 32,54 zł 0,00 zł
Insulin aspart Sanofi 10 wstrzyk. 3 ml SoloStar 10 wstrzykiwaczy po 3 ml Cukrzyca 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł
NovoMix 30 Penfill 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 38,27 zł 38,27 zł 0,00 zł
NovoMix 50 Penfill 5 wkł. po 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 38,27 zł 38,27 zł 0,00 zł
NovoRapid 1 fiol. po 10 ml 1 fiolka po 10 ml Cukrzyca 17,00 zł 17,00 zł 0,00 zł
NovoRapid Penfill 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 34,72 zł 34,72 zł 0,00 zł
Tresiba 10 wkł. po 3 ml 10 wkładów po 3 ml Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 roku życia 185,18 zł 185,18 zł 0,00 zł
Ryzodeg, 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml Penfill 5 wkładów po 3 ml Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat 65,81 zł 65,81 zł 0,00 zł
Levemir (Insulinum detemirum) 5 wkł. a 3 ml (Penfil) 5 wkładów po 3 ml Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 roku życia 98,72 zł 98,72 zł 0,00 zł
Abasaglar (Insulinum glargine) 10 wkł. po 3 ml 10 wkładów po 3 ml Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat 92,97 zł 92,97 zł 0,00 zł
Lantus (Insulinum glargine) 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 5 wstrzykiwaczy po 3 ml Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat 87,84 zł 87,84 zł 0,00 zł
Lantus (Insulinum glargine) 5 wkładów po 3 ml 5 wkładów po 3 ml Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat 87,84 zł 87,84 zł 0,00 zł
Toujeo, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml (Insulinum glargine) 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml 10 wstrzykiwaczy po 1,5 ml Leczenie cukrzycy u dorosłych 209,47 zł 209,47 zł 0,00 zł
Suliqua, roztwór do wstrzykiwań, 100+33j/ml+mcg/ml 3 wstrzykiwacze po 3 ml 3 wstrzykiwacze po 3 ml Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥30 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowonaczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowonaczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, - dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu 94,52 zł 94,52 zł 0,00 zł
Suliqua, roztwór do wstrzykiwań, 100+50j/ml+mcg/ml 3 wstrzykiwacze po 3 ml 3 wstrzykiwacze po 3 ml Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥30 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowonaczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowonaczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, - dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu 129,30 zł 129,30 zł 0,00 zł
Apidra 1 fiol. a 10 ml 1 fiolka po 10 ml Cukrzyca 21,58 zł 21,58 zł 0,00 zł
Apidra 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 30,83 zł 30,83 zł 0,00 zł
Apidra SoloStar 5 wstrz. a 3 ml 5 wstrzykiwaczy po 3 ml Cukrzyca 31,40 zł 31,40 zł 0,00 zł
Actrapid Penfill 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 4,00 zł 4,00 zł 0,00 zł
Gensulin M30 (30/70) 10 wkł. a 3 ml 10 wkładów po 3 ml Cukrzyca 8,00 zł 6,80 zł -1,20 zł
Gensulin M30 (30/70) 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 4,00 zł 3,40 zł -0,60 zł
Gensulin M40 (40/60) 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 4,00 zł 3,40 zł -0,60 zł
Gensulin M40 (40/60) 10 wkł. a 3 ml 10 wkładów po 3 ml Cukrzyca 8,00 zł 6,80 zł -1,20 zł
Gensulin M50 (50/50) 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 7,62 zł 6,48 zł -1,14 zł
Gensulin M50 (50/50) 10 wkł. a 3 ml 10 wkładów po 3 ml Cukrzyca 8,00 zł 6,80 zł -1,20 zł
Gensulin N 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 7,62 zł 6,48 zł -1,14 zł
Gensulin N 10 wkł. a 3 ml 10 wkładów po 3 ml Cukrzyca 8,00 zł 6,80 zł -1,20 zł
Gensulin R 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 7,62 zł 6,48 zł -1,14 zł
Gensulin R 10 wkł. a 3 ml 10 wkładów po 3 ml Cukrzyca 8,00 zł 6,80 zł -1,20 zł
Humulin M3 (30/70) 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 4,12 zł 4,12 zł 0,00 zł
Humulin N 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 4,12 zł 4,12 zł 0,00 zł
Humulin R 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 4,12 zł 4,12 zł 0,00 zł
Insulatard Penfill 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 4,00 zł 4,00 zł 0,00 zł
Mixtard 30 Penfill 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 4,00 zł 4,00 zł 0,00 zł
Mixtard 50 Penfill 5 x 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 4,00 zł 4,00 zł 0,00 zł
Polhumin Mix - 2 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 3,40 zł 3,40 zł 0,00 zł
Polhumin Mix - 3 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 3,40 zł 3,40 zł 0,00 zł
Polhumin Mix - 4 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 3,40 zł 3,40 zł 0,00 zł
Polhumin Mix - 5 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 3,40 zł 3,40 zł 0,00 zł
Polhumin N 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 3,40 zł 3,40 zł 0,00 zł
Polhumin R 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 3,40 zł 3,40 zł 0,00 zł
Humalog 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 38,50 zł 38,50 zł 0,00 zł
Humalog Mix25 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 39,20 zł 39,20 zł 0,00 zł
Humalog Mix50 5 wkł. a 3 ml 5 wkładów po 3 ml Cukrzyca 39,20 zł 39,20 zł 0,00 zł
Insulin Lispro Sanofi 10 wstrz. 3 ml SoloStar 10 wstrzykiwaczy po 3 ml Cukrzyca 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł
Liprolog, 100 j.m./ml 10 wkł. po 3 ml 10 wkładów po 3 ml Cukrzyca 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł
Liprolog Junior KwikPen 5 wstrzyk. po 3 ml 5 wstrzykiwaczy po 3 ml Cukrzyca 6,21 zł 6,21 zł 0,00 zł
Liprolog KwikPen, 200 j.m./ml 5 wstrzyk. po 3 ml 5 wstrzykiwaczy po 3 ml Cukrzyca 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł

Tabela z cenami pasków do glukometrów od 1 lipca 2024 roku

Od 1 lipca 2024 roku obowiązują nowe ceny testów paskowych do monitorowania poziomu glukozy we krwi, z podziałem na dwa różne zakresy wskazań do refundacji.

Zakres wskazań do refundacji: Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

W tej kategorii zmiany cen testów paskowych były minimalne. Przykładowo, cena testów Abra wzrosła o 5 groszy, z 3,38 zł do 3,43 zł. Podobne podwyżki zanotowano dla testów Accu-Chek Active oraz Accu-Chek Performa, których ceny również wzrosły o 5 groszy. Inne produkty, takie jak Cera-Chek 1 Code i Contour Plus, zachowały swoje dotychczasowe ceny.

Zakres wskazań do refundacji: Cukrzyca

Dla pacjentów z cukrzycą, niezależnie od jej typu, zmiany cen również były stosunkowo niewielkie. Na przykład cena testów Abra zwiększyła się o 3 grosze, z 11,91 zł do 11,94 zł. Cena testów Accu-Chek Active również wzrosła o 3 grosze. W przypadku testów Accu-Chek Instant, cena nieznacznie spadła o 3 grosze, z 22,22 zł do 22,19 zł. Produkty takie jak Cera-Chek 1 Code utrzymały swoje ceny na niezmienionym poziomie.

Zakres wskazań do refundacji: Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej
Nazwa leku, forma i dawka Zawartość opakowania Cena od 01.04.2024 Cena od 01.07.2024 Zmiana ceny
Abra, test paskowy 50 pasków 3,38 zł 3,43 zł 0,05 zł
Accu-Chek Active, test paskowy 50 pasków 3,48 zł 3,53 zł 0,05 zł
Accu-Chek Instant, test paskowy 100 pasków 6,40 zł 6,40 zł 0,00 zł
Accu-Chek Performa, test paskowy 50 pasków 3,38 zł 3,43 zł 0,05 zł
Cera-Chek 1 Code, test paskowy 50 pasków 3,20 zł 3,20 zł 0,00 zł
Contour Plus, paski testowe 50 pasków 3,20 zł 3,20 zł 0,00 zł
Contour TS, paski testowe 50 pasków 3,20 zł 3,25 zł 0,05 zł
Diagnostic Gold Strip, test paskowy 50 pasków 3,60 zł 3,65 zł 0,05 zł
DIAVUE ToGo, test paskowy 50 pasków 3,20 zł 3,20 zł 0,00 zł
Evercare, test paskowy 50 pasków 3,20 zł 3,20 zł 0,00 zł
Everchek, test paskowy 50 pasków 3,20 zł 3,20 zł 0,00 zł
Examedin® Fast, test paskowy 50 pasków 3,20 zł 3,20 zł 0,00 zł
G-BIO, test paskowy 50 pasków 3,20 zł 3,20 zł 0,00 zł
GensuCare, test paskowy 50 pasków 3,20 zł 3,20 zł 0,00 zł
Glucocard 01 Sensor, test paskowy 50 pasków 3,20 zł 3,20 zł 0,00 zł
GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A, test paskowy 50 pasków 3,20 zł 3,20 zł 0,00 zł
Glucomaxx, test paskowy 50 pasków 3,66 zł 3,71 zł 0,05 zł
Glucosense, test paskowy 50 pasków 3,20 zł 3,20 zł 0,00 zł
iXell, test paskowy 50 pasków 3,26 zł 3,31 zł 0,05 zł
Multisure GK, test paskowy 50 pasków 3,20 zł 3,20 zł 0,00 zł
OKmeter Core, test paskowy 50 pasków 3,20 zł 3,20 zł 0,00 zł
One Touch Select Plus, test paskowy 50 pasków 3,20 zł 3,20 zł 0,00 zł
Optium Xido, test paskowy 50 pasków 3,20 zł 3,20 zł 0,00 zł
VivaChek Ino, test paskowy 50 pasków 3,20 zł 3,20 zł 0,00 zł
Wellion SymPhar, test paskowy 50 pasków 3,20 zł 3,20 zł 0,00 zł

Zakres wskazań do refundacji: Cukrzyca niezależnie od typu; obejmuje wszystkie przypadki cukrzycy, bez względu na rodzaj i wcześniejsze metody leczenia
Nazwa leku, forma i dawka Zawartość opakowania Cena od 01.04.2024 Cena od 01.07.2024 Zmiana ceny
Abra, test paskowy 50 pasków 11,91 zł 11,94 zł 0,03 zł
Accu-Chek Active, test paskowy 50 pasków 12,01 zł 12,04 zł 0,03 zł
Accu-Chek Instant, test paskowy 100 pasków 22,22 zł 22,19 zł -0,03 zł
Accu-Chek Performa, test paskowy 50 pasków 11,91 zł 11,94 zł 0,03 zł
Cera-Chek 1 Code, test paskowy 50 pasków 11,50 zł 11,50 zł 0,00 zł
Contour Plus, paski testowe 50 pasków 11,73 zł 11,71 zł -0,02 zł
Contour TS, paski testowe 50 pasków 11,73 zł 11,76 zł 0,03 zł
Diagnostic Gold Strip, test paskowy 50 pasków 12,13 zł 12,16 zł 0,03 zł
DIAVUE ToGo, test paskowy 50 pasków 10,63 zł 10,63 zł 0,00 zł
Evercare, test paskowy 50 pasków 11,64 zł 11,64 zł 0,00 zł
Everchek, test paskowy 50 pasków 11,33 zł 11,33 zł 0,00 zł
Examedin® Fast, test paskowy 50 pasków 11,44 zł 11,43 zł -0,01 zł
G-BIO, test paskowy 50 pasków 11,27 zł 11,26 zł -0,01 zł
GensuCare, test paskowy 50 pasków 11,64 zł 11,64 zł 0,00 zł
Glucocard 01 Sensor, test paskowy 50 pasków 11,60 zł 11,60 zł 0,00 zł
GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A, test paskowy 50 pasków 11,47 zł 11,47 zł 0,00 zł
Glucomaxx, test paskowy 50 pasków 12,19 zł 12,22 zł 0,03 zł
Glucosense, test paskowy 50 pasków 11,63 zł 11,63 zł 0,00 zł
Glucosure HT, test paskowy 50 pasków 11,33 zł 11,33 zł 0,00 zł
iXell, test paskowy 50 pasków 11,79 zł 11,82 zł 0,03 zł
Keto-Diastix, test paskowy 50 pasków 5,47 zł 5,47 zł 0,00 zł
Multisure GK, test paskowy 50 pasków 11,30 zł 11,30 zł 0,00 zł
OKmeter Core, test paskowy 50 pasków 10,63 zł 10,63 zł 0,00 zł
One Touch Select Plus, test paskowy 50 pasków 11,51 zł 11,50 zł -0,01 zł
Optium Xido, test paskowy 50 pasków 11,66 zł 11,66 zł 0,00 zł
VivaChek Ino, test paskowy 50 pasków 11,50 zł 11,50 zł 0,00 zł
Wellion SymPhar, test paskowy 50 pasków 10,99 zł 10,82 zł -0,17 zł

Tabela z cenami igieł do penów od 1 lipca 2024 roku

Tabela przedstawia ceny igieł do podawania insuliny refundowanych od 1 lipca 2024 roku. Wszystkie wymienione produkty, w tym igły BD Micro-Fine Plus, Easydrip Classic, Iglessy oraz PIC Insupen Original, zachowały swoje ceny na niezmienionym poziomie. Poziom odpłatności dla pacjentów wynosi 30%, a refundacja dotyczy cukrzycy wymagającej podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta.

Nazwa leku, jego forma i dawka Zawartość opakowania Poziom odpłatności Cena od 01.04.2024 Cena od 01.07.2024 Zmiana ceny Zakres wskazań objętych refundacją
BD Micro-Fine Plus 0,25x5 mm (31G) 100 sztuk 30% 7,79 zł 7,79 zł - Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta
BD Micro-Fine Plus 0,30x8 mm (30G) 100 sztuk 30% 7,79 zł 7,79 zł - Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta
Easydrip Classic 0,25x5 mm (31G), igły 100 sztuk 30% 5,65 zł 5,65 zł - Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta
Easydrip Classic 0,30x8 mm (30G), igły 100 sztuk 30% 5,65 zł 5,65 zł - Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta
Iglessy 0,23x4 mm (32G), igły 100 sztuk 30% 5,67 zł 5,67 zł - Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta
Iglessy 0,25x5 mm (31G), igły 100 sztuk 30% 5,67 zł 5,67 zł - Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta
Iglessy 0,25x6 mm (31G), igły 100 sztuk 30% 5,67 zł 5,67 zł - Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta
Iglessy 0,30x8 mm (30G), igły 100 sztuk 30% 5,67 zł 5,67 zł - Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta
PIC Insupen Original 0,25x5 mm (31G) 100 sztuk 30% 5,67 zł 5,67 zł - Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta
PIC Insupen Original 0,30x8 mm (30G) 100 sztuk 30% 5,67 zł 5,67 zł - Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta

Tabela z cenami leków przeciwcukrzycowych od 1 lipca 2024 roku

Tabela przedstawia najważniejsze zmiany dotyczące cen leków przeciwcukrzycowych. Największe zmiany dotyczą leku Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg (60 sztuk), który zanotował obniżkę z 18,32 zł na 16,49 zł (o 1,83 zł). Kolejną istotną zmianą jest obniżka ceny leku Adeksa, tabl., 50 mg (30 sztuk) z 6,13 zł na 5,52 zł (o 61 groszy). Natomiast najbardziej zdrożał lek Jardiance, tabl. powl., 10 mg (28 tabletek) z 51,89 zł na 67,27 zł (podwyżka o 15,38 zł).

Nazwa leku, jego forma i dawka Zawartość opakowania Poziom odpłatności Cena od 01.04.2024 Cena od 01.07.2024 Zmiana ceny Zakres wskazań objętych refundacją
Adeksa, tabl., 50 mg 30 sztuk 30% 6,13 zł 5,52 zł -0,61 zł
Cukrzyca
Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 sztuk Ryczałt 18,32 zł 16,49 zł -1,83 zł
Cukrzyca
Jardiance, tabl. powl., 10 mg 28 sztuk 30% 51,89 zł 67,27 zł 15,38 zł

<1>Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma
lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub
3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej:
- wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet,
- dyslipidemia,
- nadciśnienie tętnicze,
- palenie tytoniu,
- otyłość;
<2>Przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z LVEF≤50% oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA:
-pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub
ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane
antagonistach receptora mineralokortykoidów (z frakcją
wyrzutową z LVEF ≤40%) lub
- pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków
oraz jeśli wskazane diuretykach (z frakcją wyrzutową z LVEF 41-50%);
<3>Przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z eGFR <60 ml/min/1.73m2, albuminurią lub białkomoczem oraz leczonych terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z
przeciwwskazaniami do tych terapii.

Treści zawarte w serwisie ortomedico.pl mają wyłącznie cel informacyjny, edukacyjny. Nie zastępują one konsultacji użytkownika ze specjalistą. Każdą kwestię opisaną w naszym serwisie należy skonsultować ze specjalistą. W artykule mogły zostać wymienione produkty medyczne. Dla bezpieczeństwa używaj je zgodnie z instrukcją i etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż wyroby medyczne, o których możemy wspominać mogą nie być odpowiednie dla Ciebie. Artykuł ma wyłącznie cel informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Loading...