Fraud Blocker

Wyroby Dla Diabetyka – realizacja wniosku NFZ on-line

Dół formularza

Refundacja NFZ dla diabetyków. Jakie leki i wyroby medyczne można kupić taniej?

Diabetycy kwalifikujący się do refundacji NFZ mogą zakupić leki i wyroby medyczne w jeszcze niższych cenach. Jakie produkty na cukurzcę są dostępne w niższej cenie?

Cukrzyca typu 1 oraz typu 2 wymagają właściwego leczenia. Może ono odbywać się za pomocą odpowiednich leków, a także wyrobów medycznych – odpowiedzialnych za kontrolowanie poziomu glukozy i dostarczanie insuliny.

Wybrane produkty dla diabetyków podlegają refundacji NFZ. Aktualna lista produktów znajduje się w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2020 r.

Refundacja na wyroby medyczne dla diabetyków

Diabetycy mogą skorzystać z refundacji różnych wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu cukrzycy. W 2020 roku na liście refundacyjnej obowiązującej od 9 lipca 2019 roku nadal znajdują się dotychczasowe produkty.

Zestawy infuzyjne do pompy insulinowej

Zestawy infuzyjne refundowane w liczbie 10 sztuk na miesiąc. U pacjentów do 26. roku życia i kobiet ciężarnych refundacja to 100%, u pozostałych to 70%.

Zbiorniki na insulinę do pompy insulinowej

Refundacja dotyczy 5 sztuk miesięcznie i wynosi 70%.

Sensory do CGM

Sensory do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii – refundowane są 4 sztuki miesięcznie dla osób do 26. roku życia stosujących pompę insulinową, u których ma miejsce nieświadomość hipoglikemii, poza hipoglikemią poalkoholową. Wysokość refundacji to 70%.

Refundowane sensory:

sensor Guardian Sensor 3
sensor ENLITE CGM-RT

Transmitery do CGM

Zasady refundacji jak w przypadku sensorów. 1 sztuka na 8 miesięcy z refundacją 70%.

Refundowane transmitery:
transmiter MiniLink (MMT-7703WW)
transmiter Guardian Link 3
transmiter Guardian Connect (MMT-7821NE)

Sensory do FGM

Sensor FreeStyle Libre do FGM, czyli do Systemu Monitorowania Glikemii Flash stosowany jest w celu odczytywania poziomu glukozy. Refundacja dotyczy osób w wieku od 4. do 18. roku życia z cukrzycą typu 1. Refundowane są 2 czujniki na miesiąc w wysokości 70%. Czytnik do sensora można otrzymać nieodpłatnie.

Pompy insulinowe

Dostępna na sprzęt jak pompa insulinowa refundacja umożliwia otrzymanie jej ze 100% refundacją u pacjentów do 26. roku życia z cukrzycą typu 1.

Refundacja na insulinę

Podstawowym produktem leczniczym stosowanym w cukrzycy jest insulina. Służy ona do utrzymywania właściwego poziomu cukru we krwi. Może być dostarczana do ciała za pomocą różnych urządzeń, na przykład pomp insulinowych, penów – wstrzykiwaczy automatycznych.

W 2020 roku na liście refundacyjnej nie zaszły znaczne zmiany. Zniknął z niej długo działający analog insuliny Semglee, natomiast pojawił się szybko i długo działający analog insuliny Ryzodeg.

Refundacja na leki doustne na cukrzycę

Terapia cukrzycy u wielu osób wymaga stosowania odpowiednich leków doustnych. Służą one do regulowania poziomu cukru.

Na liście refundacyjnej znajduje się szeroka gama leków doustnych, w tym popularna metformina oraz pochodne sulfonylomocznika, na przykład glimepiryd. Oprócz nich dostępne są także inne leki refundowane na cukrzyce zaliczane do preparatów nowszej generacji.

Flozyny

Flozyny do nowoczesne leki doustne stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2. Mają one na celu obniżanie poziomu cukru we krwi poprzez usuwanie jej nadmiaru wraz z moczem. Wdrożenie leczenia flozynami jest wskazane u pacjentów, u których stosowanie metforminy oraz pochodnych sulfonylomocznika nie przyniosło oczekiwanych wyników. Flozyny zapobiegają powikłaniom pojawiającym się w przebiegu cukrzycy typu 2, na przykład schorzeniom serca i naczyń krwionośnych, nerek.

Leki inkretynowe

W 2020 roku na liście leków refundowanych na cukrzycę znalazły się również leki inkretynowe – agoniści GLP-1. Są one używane w terapii cukrzycy typu 2, powodując obniżenie nadmiernego poziomu cukru. Dodatkowo umożliwiają one zredukowanie nadmiernej masy ciała. Refundacji podlegają leki inkretynowe zawierające semaglutyd i dulaglutyd.

Refundacja na paski do glukometrów

Za pomocą pasków pacjent może sprawdzić poziom cukru we krwi przy użyciu glukometru. W przypadku akcesoriów jak paski do glukometru refundacja nadal znajduje się na tym samym poziomie.

 

Loading...