Fraud Blocker

Najczęściej zadawane pytania

W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na pytania zadawanie przez klientów Ortomedico. Jeśli nie znajazłeś szukanej kwestii, skontakuj się z nami.

Jak uzyskać dofinasowanie MOPS/PFRON/PCPR na zakupiony asortyment ?


Aby otrzymać dofinansowanie z środków : MOPS/PFRON/PCPR należy złożyć wskazane dokumenty w odpowiedniej instytucji.

Przy realizacji zamówienia w naszym sklepie możesz uzyskać 

  • Kserokopię zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ podpisaną przez realizatora (np. sklep medyczny )
  • Oryginał faktury na odebrany już wyrób medyczny :
    Faktura musi być imienna, na Pacjenta na którego jest wystawiony wniosek
    Faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ

Jeśli chcesz uzyskać od nas dokumenty musisz zaznaczyć odpowiednie pole w trakcie składania zamówienia, abyśmy mogli dołączyć je do paczki. Jest to bardzo istotne gdyż wyżej wymienione instytucje wymagają formy papierowej. 

Więcej na ten temat dowiesz się w artykule na ten temat

Loading...