SenSura CLICK - płytka stomijna z uszkami, 2-częściowy sprzęt, z uszkami do paska (100310, 100110, 100210, 100410)

22,80 

Wyczyść
lub
- - -
Numer zlecenia NFZ
Numer PESEL, 11 znaków
Numer telefonu, 9 znaków

Telefoniczna realizacja zlecenia NFZ