Fraud Blocker
Zmiana refundacji na sprzęt stomijny od 1 stycznia 2023

Już teraz sprawdź nowe zasady refundacji na sprzęt stomijny od 1 stycznia 2024

----------------------------------

Dnia 25 października 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Projekt został zwolniony z Komisji Prawniczej i przekazany do podpisu Ministra Zdrowia. Ostateczna wersja ukaże się prawdopodobnie w tym tygodniu. Ten projekt nie jest już do konsultacji i nie przewidujemy w nim żadnych zmian.

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2023 r. i wprowadza zmiany dla osób z stomią.

Do pobrania: Nowe Rozporządzenie Zaopatrzenie Na Wyroby Medyczne do pobrania 

[URIS id=46429]

Jakie zmiany będą obowiązywały od stycznia 2023?

- Ustanowiono 2 zlecenia na sprzęt stomijny (P.99 worki i płytki i P.141 akcesoria) oraz osobne zlecenie (P.99.A, P.141.A) dla pacjentów nowo operowanych z podwójnym limitem. Jednoczesna realizacja zleceń na ten sam wyrób dla pacjentów nowo operowanych oraz zwykłych będzie niemożliwa;

- Podwyższono limity: w kolostomii i ileostomii do 450 zł ; w urostomii do 530 zł, akcesoria 120 zł w tym 20% dopłaty pacjenta;

- Dopłata 20% za akcesoria dotyczy również dzieci;

- Anulowano zapis o 90 sztukach;

- Zmodyfikowano system wyliczeń limitu dla 47ZN. Nie wiadomo dokładnie jak on będzie wyglądał, ale z uzasadnienia projektu czytamy, że wystawiający zlecenie będzie zlecał ryczałt lub jego część lub jego wielokrotność w przypadku pacjentów z 47ZN, 47ZND, 47DN;

- Zmieniono wyroby grupy P.98, więc obecne zlecenia na nefrostomię P.98 wygasną 01.01.2023;

- Do grupy P.97 dodano worki urostomijne dla pacjentów  z nefrostomią;

- Do wystawienia zlecenia na sprzęt stomijny uprawniony będzie także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, a także w dziedzinie rehabilitacji;

- W grupie P.141 będzie możliwe zakontraktowanie saszetek żelujących.

Kliknij tutaj aby zapoznać się z nowymi zasadami refundacji, limitami, kryteriami przyznawania i udziałem pacjenta w limicie od 1 stycznia 2023.

Kody refundacji

- P.99 - Worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia).

- P.99.A - dla nowo wyłonionej stomii : Worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia).

- P.141 -  Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o  właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do  usuwania sprzętu stomijnego lub  do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową).

- P.141.A -  dla nowo wyłonionej stomii: Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową).

- P.97 - worki do zbiórki moczu z odpływem lub zamiennie worki urostomijni w przypadku nefrostomii.

- P.98 - paski mocujące do worków do zbiórki moczu w nefrostomii.

Produkty powiązane

Treści zawarte w serwisie ortomedico.pl mają wyłącznie cel informacyjny, edukacyjny. Nie zastępują one konsultacji użytkownika ze specjalistą. Każdą kwestię opisaną w naszym serwisie należy skonsultować ze specjalistą. W artykule mogły zostać wymienione produkty medyczne. Dla bezpieczeństwa używaj je zgodnie z instrukcją i etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż wyroby medyczne, o których możemy wspominać mogą nie być odpowiednie dla Ciebie. Artykuł ma wyłącznie cel informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Loading...