Fraud Blocker
Ile ważna jest recepta? Do kiedy trzeba ją wykupić?

Recepta to dokument umożliwiający wykupienie leków przeznaczonych do leczenia pacjenta. Bez recepty lekarstwa sprzedawanego tylko z nią nie kupimy w aptece. Recepty wystawiają lekarze do tego uprawnieni, tacy jak lekarze rodzinni, specjaliści. Do kiedy trzeba wykupić receptę?

Jak długo ważna jest e-recepta (recepta elektroniczna)?

Obecnie zamiast zwykłych recept lekarze wystawiają e-recepty, czyli inaczej recepty elektroniczne. Taką receptę można łatwo zrealizować w aptece, podając swój numer PESEL oraz kod otrzymany od lekarza.

Gdy chcemy zrealizować receptę elektroniczną wystawioną przez lekarza, w takim przypadku musimy pamiętać o tym, że ma ona okres ważności. Jak długo ważna jest e recepta?

Standardowy czas ważności e-recepty wynosi 30 dni, licząc od momentu jej wystawienia. O tym, ile recepta jest ważna, można dowiedzieć się bezpośrednio z niej. Na e-recepcie można znaleźć zarówno datę wystawienia, jak i datę jej ważności.

Czy e-receptę można wykupić po 30 dniach?

Zasadniczo realizacja recepty elektronicznej po 30 dniach nie jest możliwa, ale warto wskazać, że istnieje kilka przypadków, gdy można ją wykupić. Jakich dotyczy to sytuacji?

1. Inny termin realizacji recepty wypisany przez lekarza
Warto wskazać, że lekarz może również zmienić datę realizacji recepty. W takim przypadku musi on wypisać inne dane w polu daty realizacji recepty. Wtedy recepta może być ważna od konkretnego terminu w przyszłości i to od niego liczy się termin 30 dni.

2. Recepta wystawiona dla pacjenta z chorobą przewlekłą
Również lekarz może zaznaczyć odpowiednie pole w przypadku późniejszego terminu realizacji recepty przez pacjentów z chorobami przewlekłymi, którzy często realizują recepty.

Ważność recepty dla leków różnych kategorii. O czym musisz pamiętać?

Jeżeli lekarz przepisuje pacjentowi antybiotyki albo preparaty immunologiczne, w takim przypadku czas ich realizacji jest inny od standardowej recepty. Ile jest czasu na wykupienie recepty w przypadku tego typu leków?

Inne terminy ważności leków dotyczą poniższych preparatów:
- Recepta na antybiotyki – należy zrealizować ją w okresie 7 dni.
- Recepta na preparaty immunologiczne – należy zrealizować ją w okresie 120 dni.

Gdy zatem wystawiono recepty na te leki, należy pamiętać o tym, że ich termin realizacji jest inny niż 30 dni.

Recepta ważna przez 365 dni. Kiedy można ją uzyskać?

Warto też wskazać, że e-recepta może być ważna również przez cały rok, czyli przez 365 dni. Jakie ma ona zastosowanie?

Otrzymanie takiej recepty jest możliwe głównie w przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi, którzy stale przyjmują leki.

Aby lekarz wystawił taką receptę, musi on wtedy wypełnić pole, w którym określa się datę realizacji recepty do określonego dnia. Również musi on zawrzeć w niej informacje dotyczące dawkowania.

Gdy recepta jest wystawiona na rok, w takim przypadku trzeba pamiętać, by wykupić pierwsze opakowanie leku w ciągu 30 dni od momentu jej wystawienia. Po tym terminie w aptece można wykupić już mniejszą ilość leku, zależnie od liczby dni, które zostały do końca ważności recepty. Zakupy powinny być też wykonane w jednej aptece.

W przypadku recepty na rok można również jednorazowo wykupić zapas leków przeznaczonych na 180 dni. Nie można zatem od razu wykupić całego zapasu leków na rok z góry.

Czas ważności recepty – podsumowanie

Warto więc pamiętać, że e-recepty mają swoje daty ważności. Standardowy czas realizacji recepty to 30 dni od momentu wystawienia, chyba że lekarz wypisał antybiotyk lub preparat immunologiczny. Również w określonych przypadkach można otrzymać receptę ważną od konkretnego dnia przez 30 dni lub ważną przez 365 dni.

Loading...