Fraud Blocker

Dofinansowania MOPS/PFRON/PCPR i refundacje NFZ

Jak zmienić zlecenie NFZ?

Czy da się zmienić wystawione już zlecenie na wyroby medyczne finansowane przez NFZ? Tak, jest to możliwe. Zobacz, jak zmienić zlecenie NFZ, gdy nie można zrealizować go w tej samej aptece lub sklepie medycznym.

Jak uzyskać dofinansowanie na zakup pieluch dla dorosłych ?

Planowane zmiany w wykazie refundowanych wyrobów medycznych – FreeStyle Libre i inne

Niedawno ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, który modyfikuje dotychczasową listę i zasady refundacji. Poniżej prezentujemy wybrane zmiany w projekcie.

Proponowane zmiany w refundacji wyrobów stomijnych w 2022 r.

8 lipca 2022 roku Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Znalazły się w nim również modyfikacje dotyczące wyrobów stomijnych. Jakie zmiany mogą być wprowadzone w ich refundacji?

Nowy projekt refundacji wyrobów chłonnych w 2022 r. Co może się zmienić?

Ostatnie zmiany dotyczące refundacji wyrobów chłonnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia miały miejsce 1 grudnia 2021 roku. 8 lipca 2022 roku ogłoszono nowy projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Realizacja zlecenia NFZ na wkłucia od czerwca 2022

SPROSTOWANIE z dn. 31.05.2022r. Narodowy Fundusz Zdrowia wycofał się z komunikatu. Zlecenia elektroniczne będą obowiązywać w dalszym ciągu. Więcej o zmianach w artykule: Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne jednak dalej w wersji elektronicznej?

Jak zrealizować receptę na cewniki wystawioną przez lekarza po 1 czerwca 2022?

SPROSTOWANIE z dn. 31.05.2022r. Narodowy Fundusz Zdrowia wycofał się z komunikatu. Zlecenia elektroniczne będą obowiązywać w dalszym ciągu. Więcej o zmianach w artykule: Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne jednak dalej w wersji elektronicznej?

Realizacja zlecenia NFZ na wyroby stomijne od czerwca 2022

SPROSTOWANIE z dn. 31.05.2022r. Narodowy Fundusz Zdrowia wycofał się z komunikatu. Zlecenia elektroniczne będą obowiązywać w dalszym ciągu. Więcej o zmianach w artykule: Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne jednak dalej w wersji elektronicznej?

Realizacja zlecenia NFZ na pieluchomajtki od czerwca 2022

SPROSTOWANIE z dn. 31.05.2022r. Narodowy Fundusz Zdrowia wycofał się z komunikatu. Zlecenia elektroniczne będą obowiązywać w dalszym ciągu. Więcej o zmianach w artykule: Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne jednak dalej w wersji elektronicznej?

Od 1 czerwca 2022 wracają papierowe zlecenia na wyroby medyczne

SPROSTOWANIE z dn. 31.05.2022r. Narodowy Fundusz Zdrowia wycofał się z komunikatu. Zlecenia elektroniczne będą obowiązywać w dalszym ciągu.

Potwierdzenie odbioru przesyłki – dokument przekazywany kurierowi

Od 1.04.2022 przy odbiorze zamówienia będzie obowiązkowe podpisanie dokumentu zwrotnego kurierowi (dokument będzie dołączony do przesyłki).

Jak uzyskać dofinansowanie MOPS / PCPR / PFRON ? 2022

Każdej osobie, która wymaga zaopatrzenia w wyroby chłonne takie jak: pieluchomajtki, majtki chłonne, wkłady anatomiczne czy inne przysługuje refundacja ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Loading...