Fraud Blocker

Dofinansowania MOPS/PFRON/PCPR i refundacje NFZ

Dofinansowanie ze środków PFRON zwrot kosztów za zakup wyrobów stomijnych

Osoba niepełnosprawna korzystająca z zaopatrzenia w wyroby stomijne może złożyć wniosek o zwrot kosztów do PCPRu (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) lub MOPSu (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). Podane Instytucje posiadają środki z PFRONu, które są przeznaczone na zwrot poniesionych już kosztów przez osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności.

NFZ: 14 lutego zostaną anulowane wybrane zlecenia na wyroby medyczne

Według informacji podanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 14 lutego 2023 roku zostaną anulowane wybrane rodzaje zleceń na wyroby medyczne. Jest to związane z nowym rozporządzeniem, które weszło w życie na początku roku i spowodowało utratę ważności wybranych zleceń wypisanych na bazie nieważnych już przepisów.

Jak zmienić zlecenie NFZ?

Czy da się zmienić wystawione już zlecenie na wyroby medyczne finansowane przez NFZ? Tak, jest to możliwe. Zobacz, jak zmienić zlecenie NFZ, gdy nie można zrealizować go w tej samej aptece lub sklepie medycznym.

Proponowane zmiany w refundacji wyrobów stomijnych w 2022 r.

8 lipca 2022 roku Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Znalazły się w nim również modyfikacje dotyczące wyrobów stomijnych. Jakie zmiany mogą być wprowadzone w ich refundacji?

Jak zrealizować receptę na cewniki wystawioną przez lekarza po 1 czerwca 2022?

SPROSTOWANIE z dn. 31.05.2022r. Narodowy Fundusz Zdrowia wycofał się z komunikatu. Zlecenia elektroniczne będą obowiązywać w dalszym ciągu. Więcej o zmianach w artykule: Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne jednak dalej w wersji elektronicznej?

Od 1 czerwca 2022 wracają papierowe zlecenia na wyroby medyczne

SPROSTOWANIE z dn. 31.05.2022r. Narodowy Fundusz Zdrowia wycofał się z komunikatu. Zlecenia elektroniczne będą obowiązywać w dalszym ciągu.

Potwierdzenie odbioru przesyłki – dokument przekazywany kurierowi

Od 1.04.2022 przy odbiorze zamówienia będzie obowiązkowe podpisanie dokumentu zwrotnego kurierowi (dokument będzie dołączony do przesyłki).

Jak uzyskać dofinansowanie MOPS / PCPR / PFRON ? 2022

Każdej osobie, która wymaga zaopatrzenia w wyroby chłonne takie jak: pieluchomajtki, majtki chłonne, wkłady anatomiczne czy inne przysługuje refundacja ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowe dofinansowanie PFRON na przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz na sprzęt rehabilitacyjny – jak je uzyskać?

Dofinansowanie przyznawane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pozwala na pokrycie kosztów związanych z zakupem przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego przez osoby z niepełnosprawnością.

„Polski Ład” a ulga rehabilitacyjna 2022 na pieluchy i pieluchomajtki – co się zmienia?

Ulga rehabilitacyjna w 2022 r. nadaje podatnikom z niepełnosprawnością oraz podatnikom mającym osoby z niepełnosprawnością na utrzymaniu prawo do odliczenia od dochodu wydatków, jakie ponoszone są m.in. na pieluchy, pieluchomajtki i inne wyroby chłonne. Na jakich zasadach można dokonać odliczenia?

Refundacja pieluchomajtek dla 47ZN, DN i ZND

Dlaczego 91 sztuk pieluchomajtek już się nie będzie opłacać dla osób z uprawnieniami dodatkowymi ?Dla pacjentów z kodami dodatkowymi 47 ZN, DN i ZND przestaje obowiązywać wielokrotność limitu refundacji zależna od zleconej ilości sztuk tj. 63 zł do 90 sztuk na miesiąc,126 zł w przedziale ilościowym od 91 do 180 sztuk na miesiąc, 189 zł w przedziale ilościowym od 181 do 270 sztuk na miesiąc itd.

Zmiany w refundacji NFZ na cewniki od 1 grudnia 2021r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 roku zostanie zmieniony sposób wyliczenia refundacji na cewniki. Rozporządzenie wchodzi w życie od 1 grudnia 2021 roku.Uwaga: Zlecenia wystawione przed 1.12.2021r. nie tracą ważności, jednak będą realizowane na nowych zasadach.

Loading...