Fraud Blocker
Od 1 stycznia 2023 roku podpis osoby odbierającej asortyment medyczny przestanie być wymagany

1 kwietnia 2022 roku opublikowaliśmy artykuł na temat obowiązkowego podpisania dokumentu zwrotnego kurierowi. Osoba wskazana podczas składania zamówienia jako „osoba odbierająca” musiała podpisać dokument poświadczający odbiór zamówienia asortymentu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem NFZ. Pisaliśmy o tym tutaj: Potwierdzenie odbioru przesyłki - dokument przekazywany kurierowi

Podpis osoby odbierającej przestanie być wymagany

Od dnia 1 stycznia 2023 roku podpis osoby odbierającej przestanie być wymagany. Dodatkowo wprowadzono nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Obowiązujący wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne pochodzi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r.

Podpis osoby odbierającej był problematyczny

Konieczność podpisu osoby odbierającej wyrób medyczny był naprawdę problematyczny, nie tylko dla pacjentów ale również dla osób pracujących w sklepach medycznych czy aptekach. Warunkiem potwierdzenia zlecenia i wypłaty należnej kwoty przez Narodowy Fundusz Zdrowia był czytelny podpis osoby odbierającej wraz z imieniem i nazwiskiem. Część pacjentów podpisywało się skrótami lub nieczytelnie, co stanowiło dla wszystkich duży problem. – …biorąc pod uwagę potrzebę zwiększenia dostępności pacjentów do wyrobów medycznych, bez względu na miejsce zamieszkania czy kondycję zdrowotną, zrezygnowano z obowiązku poświadczenia podpisem osobistym oraz umożliwiono potwierdzanie odbioru przez świadczeniodawcę, który jest związany warunkami realizacji świadczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia Od 1 stycznia 2023 roku podpis nie będzie już potrzebny.

Nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne od 01.01.2023

Nowy wzór zlecenia do pobrania tutaj: Nowy wzór zlecenia (od 01.01.2023)

Loading...