Fraud Blocker
Wyroby stomijne – zmiany w refundacji NFZ od 1 stycznia 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 roku będą obowiązywały nowe zasady refundacji wyrobów stomijnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie kwoty limitu pozostają bez zmian, zmienia się natomiast udział pacjenta w limicie w wyrobach stomijnych dla osób dorosłych i dzieci do 18. roku życia. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dla stomików!

Jakie wyroby stomijne refundowane są w 2024 roku?

Podobnie jak w 2023 roku refundacja wyrobów stomijnych w 2024 roku dotyczy tych samych produktów stosowanych przez pacjentów z wyłonioną stomią i innymi przetokami.

Refundacja wyrobów stomijnych w 2024 roku obejmuje poniższe rodzaje produktów, które zaliczane są do grupy W:

 • Worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym,
 • Płytki stomijne,
 • Worki do zbiórki moczu – dla pacjentów z urostomią,
 • Zestawy do irygacji – dla pacjentów z kolostomią,
 • Wyroby stomijne, do których zaliczane są pasty, pudry, paski, pierścienie stomijne o działaniu uszczelniającym lub gojącym, półpierścienie, produkty przeznaczone do usuwania sprzętu stomijnego, produkty przeznaczone do ochrony skóry wokół stomii, środki stosowane do zagęszczania luźnej treści jelitowej.

Zmiana kodów na wyroby stomijne od 2024 roku

Pierwszą zmianą w porównaniu do 2023 roku, którą wprowadził Narodowy Fundusz Zdrowia, jest inna numeracja wyrobów medycznych. Nowe przepisy zakładają stosowanie numeracji według kodów, a nie według liczb porządkowych, jak miało to miejsce dotychczas.

Dodatkowo refundacje w wyrobach stomijnych podzielone zostały na 2 grupy, a dokładnie na oddzielne grupy dla dzieci i dla dorosłych, co sprawia iż każda grupa ma inną końcówkę kodu. W 2023 roku wszyscy, zarówno dzieci, jak i dorośli, mieli jeden wspólny kod.

Dawniej kody na sprzęt stomijny zaczynały się od P.099, natomiast od 2024 roku będzie to kod W.01. Z kolei wyroby stomijne w 2023 roku oznaczone kodem P.144, od nowego roku zmienią się na W.02. Kody będą uzupełnione o literę przypisaną dla konkretnego oznaczenia rodzaju stomii.

Podobnie jak było w zeszłym roku stosowane są poniższe oznaczenia stomii*:

 • Kolostomia – K,
 • Ileostomia – I,
 • Inne przetoki – IP,
 • Urostomia – U.

*Gdzie w miejscu ‘_ ‘ kodu wpisana jest litera przypisana dla oznaczenia rodzaju stomii. Te oznaczenia pozostają bez zmian.

Refundacja wyrobów stomijnych 2024 – co się zmienia w porównaniu z 2023 rokiem?

Główne różnice w refundacji wyrobów stomijnych w 2024 roku odnoszą się do zmian w udziale pacjenta w limicie. Od nowego roku dzieci do 18. roku życia będą mogły skorzystać z większego dofinansowania.

Poniżej prezentujemy dotychczasowe warunki i zmiany, jakie zostały wprowadzone od 1 stycznia 2024 roku dla refundowanych wyrobów stomijnych.

Rok 2023

W 2023 refundacja prowadzona była w następujący sposób:

1. Sprzęt stomijny – wysokość refundacji NFZ 100% do limitu

Kolejne zlecenia (KOD P.099._)

Kolostomia, ileostomia, inne przetoki – limit 450 zł

Urostomia – limit 530 zł

Nowo wyłonione stomie (KOD P.099A._)

Kolostomia, ileostomia, inne przetoki – limit 900 zł

Urostomia – limit 1060 zł

 

2. Wyroby stomijne – wysokość refundacji NFZ 80% do limitu, dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci

Kolejne zlecenia (KOD P.144._)

Kolostomia, ileostomia, inne przetoki, urostomia – limit 120 zł

Nowo wyłonione stomie (KOD 144A._)

Kolostomia, ileostomia, inne przetoki, urostomia – limit 240 zł

 

ZMIANY! Rok 2024

W 2024 roku refundacja wyrobów stomijnych będzie odbywała się według następujących zasad:


1. Sprzęt stomijny – wysokość refundacji NFZ 100% do limitu

Zmianie ulegają jedynie kody, natomiast kwota limitu oraz udział pacjenta w refundacji pozostają bez zmian.

 

Kolejne zlecenia (KOD W.01.01._)

Kolostomia, ileostomia, inne przetoki – limit 450 zł

Urostomia – limit 530 zł

Nowo wyłonione stomie (KOD W.01.02._)

Kolostomia, ileostomia, inne przetoki – limit 900 zł

Urostomia – limit 1060 zł

 

2. Wyroby stomijne

Zmieniają się kody, a zlecenia podzielone są na 2 grupy – dorośli i dzieci. Kwota limitu pozostaje bez zmian, przy czym udział pacjentów dorosłych w refundacji pozostaje taki sam, z kolei dla dzieci dostępna jest większa refundacja wynosząca 90%.

 

 • Wysokość refundacji NFZ 80% do limitu dla osób dorosłych

Kolejne zlecenia (KOD W.02.01._.00)

Kolostomia, ileostomia, inne przetoki, urostomia – limit 120 zł

Nowo wyłonione stomie (KOD W.02.02._.00)

Kolostomia, ileostomia, inne przetoki, urostomia – limit 240 zł

 

 • Wysokość refundacji NFZ 90% do limitu dla dzieci

Kolejne zlecenia (KOD W.02.01._.01)

Kolostomia, ileostomia, inne przetoki, urostomia – limit 120 zł

Nowo wyłonione stomie (KOD W.02.02._.01)

Kolostomia, ileostomia, inne przetoki, urostomia – limit 240 zł

Komu przysługuje refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia?

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje wyroby stomijne w określonych przypadkach. Poniżej znajdują się kryteria przyznawania dofinansowań na produkty dla stomików na 2024 rok.

Refundacja dla kodu W.01.01 – kryteria przyznawania:

 • Kolostomia – stomia na jelicie grubym,
 • Ileostomia – stomia na jelicie cienkim,
 • Urostomia – stomia na układzie moczowym,
 • Inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii lub tracheostomii).

Z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w W.01.02 – odnosi się do tej samej stomii lub przetoki.

Refundacja dla kodu W.01.02 – kryteria przyznawania:

 • Nowo wyłoniona kolostomia – stomia na jelicie grubym,
 • Nowo wyłoniona ileostomia – stomia na jelicie cienkim,
 • Nowo wyłoniona urostomia – stomia na układzie moczowym,
 • Nowo utworzone inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii lub tracheostomii).

W przypadku kodu W.01.02 zlecenie może być wystawione tylko raz – po przeprowadzonej operacji wytworzenia stomii lub przetoki. Refundacja nie dotyczy jednoczesnego zaopatrzenia w W.01.01 dla tej samej stomii lub przetoki.

Refundacja dla kodu W.02.01 – kryteria przyznawania:

 • Kolostomia – stomia na jelicie grubym,
 • Ileostomia – stomia na jelicie cienkim,
 • Urostomia – stomia na układzie moczowym,
 • Inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii lub tracheostomii).

Z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w W.02.02 – odnosi się do tej samej stomii lub przetoki.

Refundacja dla kodu W.02.02 – kryteria przyznawania:

 • Nowo wyłoniona kolostomia – stomia na jelicie grubym,
 • Nowo wyłoniona ileostomia – stomia na jelicie cienkim,
 • Nowo wyłoniona urostomia – stomia na układzie moczowym,
 • Nowo utworzone inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii lub tracheostomii).

W przypadku kodu W.02.02 zlecenie wystawiane jest tylko raz – po wykonanej operacji polegającej na wyłonieniu stomii lub przetoki. Refundacja nie dotyczy jednoczesnego zaopatrzenia w W.02.01 dla tej samej stomii lub przetoki.

Jakie osoby uprawnione są do wystawienia zlecenia na wyroby stomijne?

Aby otrzymać refundację na wyroby stomijne w 2024 roku, konieczne jest uzyskanie zlecenia na wyroby medyczne tego typu. Mogą wystawić je lekarze oraz inne uprawnione do tego osoby.

Zlecenie na wyroby stomijne mogą wystawić:

 • Lekarz POZ – podstawowej opieki zdrowotnej,
 • Lekarz ze specjalizacją w medycynie rodzinnej,
 • Lekarz ze specjalizacją w chirurgii ogólnej,
 • Lekarz ze specjalizacją w chirurgii dziecięcej,
 • Lekarz ze specjalizacją w chirurgii klatki piersiowej,
 • Lekarz ze specjalizacją w chirurgii onkologicznej,
 • Lekarz ze specjalizacją w chirurgii szczękowo-twarzowej,
 • Lekarz ze specjalizacją w chorobach wewnętrznych,
 • Lekarz ze specjalizacją w geriatrii,
 • Lekarz ze specjalizacją w onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów,
 • Lekarz ze specjalizacją w onkologii i hematologii dziecięcej,
 • Lekarz ze specjalizacją w otolaryngologii lub otolaryngologii dziecięcej,
 • Lekarz ze specjalizacją w pediatrii,
 • Lekarz ze specjalizacją w rehabilitacji, rehabilitacji medycznej, ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu,
 • Lekarz ze specjalizacją w urologii lub urologii dziecięcej,
 • Lekarz ze specjalizacją w gastroenterologii,
 • Lekarz ze specjalizacją w położnictwie i ginekologii,
 • Lekarz, który spełnia wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.),
 • Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2705, z późn. zm.),
 • Specjalista w dziedzinie fizjoterapii.

Produkty powiązane

Treści zawarte w serwisie ortomedico.pl mają wyłącznie cel informacyjny, edukacyjny. Nie zastępują one konsultacji użytkownika ze specjalistą. Każdą kwestię opisaną w naszym serwisie należy skonsultować ze specjalistą. W artykule mogły zostać wymienione produkty medyczne. Dla bezpieczeństwa używaj je zgodnie z instrukcją i etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż wyroby medyczne, o których możemy wspominać mogą nie być odpowiednie dla Ciebie. Artykuł ma wyłącznie cel informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Loading...