Fraud Blocker
Ustawa Za życiem. Czym jest uprawnienie 47DN?

Obowiązująca od 2016 roku Ustawa Za Życiem wspiera kobiety w ciąży i rodziny, zapewniając specjalną pomoc w razie ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka. W jej ramach wprowadzono również uprawnienie 47DN. Czym jest uprawnienie 47DN? Jak można z niego skorzystać?

Komu przysługuje uprawnienie 47DN?

Zgodnie z Art. 18. Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem z dn. 4 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860) dzieci do 18 r.ż. mogą korzystać poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych i usług farmaceutycznych w aptekach oraz z zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące bez limitów ilościowych i czasowych.

Do wyrobów medycznych, które można otrzymać, zaliczają się:
- pieluchomajtki
- cewniki wewnętrzne i zewnętrzne
- worki na mocz
- sprzęt stomijny
- i inne potrzebne wyroby medyczne

Sprawdź także, czym jest uprawnienie 47zn.

Jak skorzystać z uprawnienia 47DN?

Aby skorzystać z uprawnień, konieczne jest zaświadczenie Za Życiem – potwierdza ono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę, która powstała w okresie prenatalnym lub w trakcie porodu i zagraża życiu dziecka.

Zaświadczenie Za Życiem może wystawić:
- lekarz ubezpieczenia zdrowotnego ze specjalizacją II stopnia albo posiadający tytuł specjalisty w dziedzinach jak ginekologia i położnictwo, perinatologia albo neonatologia
- lekarz POZ – podstawowej opieki zdrowotnej
- lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii

Na podstawie zaświadczenia otrzymuje się kartę zaopatrzenia w wyroby medyczne oznaczoną symbolem 47DN. Aktualnie stosowane są eZWM – elektroniczne zlecenia na wyroby medyczne, które potwierdzane są w NFZ przez internet. Dzięki temu nie trzeba już osobiście udawać się do siedziby NFZ, co skraca ścieżkę ubiegania się o dofinansowanie na wyroby medyczne.

Jaka ilość wyrobów medycznych przysługuje w ramach uprawnienia 47DN?

Wyroby przysługują bez limitów ilościowych i czasowych. O liczbie miesięcznego zaopatrzenia w wyroby medyczne decyduje za każdym razem osoba uprawniona do wystawienia zlecenia, czyli lekarz. Decyzja ta podejmowana jest na podstawie stanu zdrowia pacjenta. Przykładowo może być to wielokrotność ilości przysługującej dotychczas na zlecenie.

Jak zrealizować zlecenie w ramach uprawnienia 47DN?

Wyroby medyczne w ramach uprawnienia 47DN można zakupić również przez internet – w naszym sklepie online Ortomedico.

Wybierz poniższy asortyment, a następnie oblicz refundację i zamów:

Więcej informacji na temat uprawnień przysługujących w związku z Ustawą Za życiem można znaleźć na stronie: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informator-za-zyciem/.

Produkty powiązane

Seni Active Classic...
Refundacja NFZ

Seni Active Classic elastyczne majtki chłonne zakładane

31,50 zł

Dostępność:

Wysyłka w 48h
Loading...