Fraud Blocker
Zaświadczenie „Za życiem” – jak wygląda i kto może je wystawić?

Rodziny, w których ma narodzić się lub urodziło się nieuleczalnie chore dziecko, mogą skorzystać ze specjalnych uprawnień, które nadaje im ustawa „Za życiem”. Jak można uzyskać zaświadczenie „Za życiem” niezbędne do skorzystania z tych uprawnień?

Czym jest ustawa „Za życiem”?
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” została opracowana po to, aby zapewnić wsparcie dla kobiet, rodzin i dla dzieci.

Stosowana jest ona w przypadku pojawienia się ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnych, zagrażających życiu chorób, do których doszło w trakcie rozwoju prenatalnego dziecka albo pojawiły się one na skutek porodu.

Ustawa ta nadaje specjalne uprawnienia, które pozwalają na skorzystanie z szerokiego wsparcia finansowego, medycznego i socjalnego.

Kogo obejmują zapisy ustawy „Za życiem”?

 

Ustawa skierowana jest przede wszystkim do kobiet w ciąży oraz ich rodzin, gdy przyjdzie w nich na świat dziecko, które ma:
- Nieodwracalne, ciężkie upośledzenie,
- Nieuleczalną chorobę, która stanowi zagrożenie dla życia.

Również zapewnia ona pomoc w przypadku, gdy kobieta otrzymała informacje, że jej dziecko może umrzeć, a także wtedy, gdy doszło do zgonu dziecka bezpośrednio po porodzie w związku z jego wadami wrodzonymi.

Ponadto pomoc jest możliwa w przypadku kobiet, które nie zabrały ze szpitala dziecka, na przykład po poronieniu, dziecka urodzonego jako martwe, niezdolnego do życia, z wadami wrodzonymi i chorobami śmiertelnymi.

Jakie uprawnienia nadaje ustawa „Za życiem”?


Celem ustawy „Za życiem” jest zapewnienie kompleksowego wsparcia kobietom w ciąży, po porodzie i ich rodzinom. Jakie uprawnienia są dostępne?

1. Okres ciąży
- Większa liczba wizyt położnej oraz wizyt w poradni edukacji przedporodowej.
- Poród odbywający się w szpitalu, który ma najwyższy poziom specjalistyczny, czyli III stopnień referencyjności.
- Koordynowana opieka medyczna w trakcie ciąży, szczególnie w przypadku ciąży powikłanej.
- Poradnictwo laktacyjne.

2. Dziecko z orzeczeniem niepełnosprawności
- Poradnictwo dotyczące pielęgnacji i wychowania dziecka.
- Pierwszeństwo w dostępie do usług opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych – wizyty lekarskie, zakup leków poza kolejnością.
- Wsparcie psychologiczne dla rodziny.
- Możliwość otrzymania refundowanych wyrobów medycznych zależnie od zlecenia.
- Usługi rehabilitacyjne i opiekuńcze.
- Opieka wytchnieniowa, czyli opieka nad dzieckiem odbywająca się podczas odpoczynku czy urlopu w wymiarze 120 godzin. Opieka jest prowadzona w dziennych ośrodkach wsparcia, placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych, jako wypoczynek zorganizowany.
- Opieka paliatywna, opieka w hospicjum w ostatnich fazach choroby – prowadzona w warunkach stacjonarnych, domowych.
- Bezpłatna pomoc prawna dotycząca wsparcia rodziny.

3. Świadczenie pieniężne
Przyznawane jest jednorazowe świadczenie pieniężne, którego wysokość to 4000 złotych.

Jak wygląda zaświadczenie lekarskie „Za życiem”?

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest wystawione na podstawie aktu prawnego jak ustawa Za życiem zaświadczenie lekarskie.

Stwierdza ono, że u dziecka doszło do ciężkiego oraz do nieodwracalnego upośledzenia albo do choroby, która jest nieuleczalna i zagrażająca życiu.

W zaświadczeniu powinny znaleźć się także informacje, że doszło do nich w trakcie rozwoju prenatalnego dziecka lub podczas porodu.

 

Ustawa „Za życiem” – kto może wystawić zaświadczenie?

W ramach przepisów, które wprowadziła ustawa Za życiem zaświadczenie mogą wystawić wyłącznie lekarze, którzy posiadają do tego odpowiednie uprawnienia. Kto wystawia zaswiadczenie ustawa "Za zyciem"?

Uprawnienia do wystawienia zaświadczenia „Za życiem” może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli taki, który pracuje w placówce finansowanej przez NFZ. Lekarz ten musi:

  • Mieć specjalizację II stopnia albo
  • Posiadać tytuł specjalisty w obszarach jak ginekologia i położnictwo, neonatologia, perinatologia, neurologia dziecięca, kardiologia dziecięca lub chirurgia dziecięca.

W przypadku dzieci do 18. roku życia zaświadczenie „Za życiem”, które uprawnia do zakupu wyrobów medycznych lub korzystania z usług medycznych poza kolejką, wystawiają:

  • Lekarz POZ – podstawowej opieki zdrowotnej, na przykład lekarz rodzinny,
  • Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który ma specjalizację II stopnia albo jest specjalistą w dziedzinach jak ginekologia i położnictwo, neonatologia, perinatologia, neurologia dziecięca, kardiologia dziecięca lub chirurgia dziecięca.
Loading...