Fraud Blocker
Od 1 czerwca 2022 wracają papierowe zlecenia na wyroby medyczne

SPROSTOWANIE z dn. 31.05.2022r. Narodowy Fundusz Zdrowia wycofał się z komunikatu. Zlecenia elektroniczne będą obowiązywać w dalszym ciągu. Więcej o zmianach w artykule: Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne jednak dalej w wersji elektronicznej?

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że od 1 czerwca 2022 r. aby odebrać w sklepie medycznym pieluchomajtki lub inne refundowane wyroby medyczne, pacjent będzie musiał posiadać zlecenie w wersji drukowanej, papierowej. Przypomnijmy, że w trakcie 2 letniej pandemii zapotrzebowania funkcjonowały w formie elektronicznej. Dlaczego wracają papierowe?

Wracają papierowe wersje zleceń

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia niektórych ograniczeń, nakazów i zakazów w odpowiedzi na wybuch epidemii od 1 czerwca 2022 wracają papierowe zlecenia na wyroby medyczne. Konieczne będzie wydrukowanie i potwierdzenie przez lekarza zlecenia na pieluchomajtki i inne zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Jeżeli jednak lekarz nie będzie miał możliwości weryfikacji i potwierdzenia zlecenia do odwołania zlecenie może wypełnić ręcznie z uzupełnieniem pieczątek i wtedy zostać przesłane drogą elektroniczną (np. skan/e-mail/fax) do dowolnie wybranego oddziału wojewódzkiego NFZ – poinformował Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia

Zlecenia wystawione przez lekarza przed 01.06.2022 r. będą realizowane elektronicznie bez potrzebnej wersji papierowej do końca ważności wystawionego zlecenia.

Natomiast zlecenie wystawione przez lekarza po 01.06.2022 r. będzie musiało być wystawione tylko i wyłącznie w wersji papierowej wraz z podpisem lekarza.

Realizacja zleceń od 1 czerwca 2022

Zamówienia w sklepie medycznym, aptece lub internetowo realizowane będą na podstawie złożonego oryginału zlecenia z podpisem lekarza.

Zakończenie stanu epidemiologicznego oznacza zmiany

W czasie pandemii zlecenia na wyroby medyczne przebiegały elektronicznie -  pacjent otrzymywał od lekarza numer zlecenia i udawał się z nim do sklepu medycznego. Od 1 czerwca 2022 wracają papierowe zlecenia na wyroby medyczne - pacjent ponownie musi posiadać papierowe zlecenie na zaopatrzenie, podpisane przez lekarza. Wracamy także do licznych podpisów i pieczątek.

Loading...