Fraud Blocker
NFZ: 14 lutego zostaną anulowane wybrane zlecenia na wyroby medyczne

Według informacji podanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 14 lutego 2023 roku zostaną anulowane wybrane rodzaje zleceń na wyroby medyczne. Jest to związane z nowym rozporządzeniem, które weszło w życie na początku roku i spowodowało utratę ważności wybranych zleceń wypisanych na bazie nieważnych już przepisów.

Jakie zlecenia na wyroby medyczne zostaną anulowane przez NFZ?

Od początku 2023 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2319). Powoduje ono między innymi zmiany dotyczące dopłat do wybranych wyrobów medycznych finansowanych przez NFZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał informacje, że ze względu na zmianę przepisów wybrane zlecenia na wyroby medyczne zostana anulowane wraz z dniem 14 lutego 2023 roku. Dotyczy to zleceń, które wystawiono z wykorzystaniem przepisów obowiązujących w zeszłym roku, które nie zostały jeszcze przez pacjentów zrealizowane.

14 lutego NFZ anuluje zlecenia na wyroby medyczne wystawione według zeszłorocznych przepisów z poniższymi kodami:
- O.069,
- O.070,
- P.098,
- P.103,
- P.104,
- P.129.00,
- P.129.01,
- P.130.00,
- P.131.01,
- P.135,
- P.136.

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o tym, żeby pacjenci do tego czasu uzupełnili informacje na zleceniach dotyczące ich realizacji i odbioru oraz dokonali korekty maksymalnie do 13 lutego 2023 roku.

Pacjenci, którzy mają wystawione zlecenia na wyroby medyczne podlegające anulacji po wprowadzonych zmianach w przepisach, powinni skontaktować się z lekarzem lub inną osobą uprawnioną do wystawiania zleceń, by dokonać niezbędnych zmian.

Jakie zmiany w zleceniach na wyroby medyczne obowiązują od 2023 roku?

Wśród najważniejszych zmian, jakie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 roku, znajdują się w szczególności:

Zmiany dotyczące refundacji systemów do ciągłego monitorowania glikemii CGM, które pozwalają na refundację urządzeń obecnych na rynku, w tym systemu wszczepialnego przeznaczonego do wymiany co 6 miesięcy, poszerzenie zakresu refundacji o nowych pacjentów powyżej 26 roku życia, mających cukrzycę typu 1 albo 3, gdy konieczne jest u nich prowadzenie intensywnej terapii insulinowej. Refundacja możliwa jest również dla kobiet ciężarnych oraz dla osób niewidomych – dotyczy ona systemów monitorowania glikemii FGM typu flash.

Wprowadzono też rozszerzenie wskazań o cukrzycę typu 3 dotyczących zbiorników na insulinę stosowanych do osobistej pompy insulinowej.

Również zmiany dotyczą osób korzystających z wyrobów stomijnych. W ramach nowych przepisów NFZ wprowadził podwójny limit dotyczący podstawowych wyrobów tego typu oraz akcesoriów po wyłonieniu stomii. Również podniesiono limity na płytki stomijne i worki stomijne i wydzielono dodatkową kategorię refundacji dla akcesoriów, w tym produktów uszczelniających.

Pacjenci korzystający z nefrostomii mogą korzystać z refundacji worków do zbiórki moczu do 12 sztuk miesięcznie albo worków urostomijnych. Przepisy pozwalają też na refundację pasków używanych do worków przy zbiórce moczu lub pasków mocująco-ochronnych.

W ramach refundacji wyrobów chłonnych używanych u pacjentów z inkontynencją dokonano zmian dotyczących kategorii wyrobów oraz ich chłonności. Wysokość refundacji zależna jest od chłonności konkretnych wyrobów.

Nowe przepisy powodują redukcję współpłacenia w przypadku pacjentów dorosłych, którzy korzystają z cewników hydrofilowych.

Wprowadzono nowe zasady refundacji dla różnych rodzajów wózków inwalidzkich podstawowych oraz specjalistycznych, w tym wózków elektrycznych. Zmiany dotknęły również pionizatorów, siedzisk ortopedycznych dla dzieci, podstawowych chodzików i rollerów.

Przepisy spowodowały rozszerzenie zasad refundacji dotyczących wyrobów płaskodzianych gotowych i wykonanych na miarę.

Zmiany dotyczą też aparatów CPAP, nebulizatorów, inhalatorów membranowych oraz urządzeń używanych do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego, aparatów słuchowych, lup, okularów lupowych i lornetkowych, monookularów oraz soczewek okularowych.

Produkty powiązane

Loading...