Ważne zmiany w refundacji dla osób z cukrzycą

Do pobrania: NOWE Rozporządzenie Zaopatrzenie Na Wyroby Medyczne do pobrania 2024 (wyroby dla diabetyków strony 42-51)

Od 1 stycznia 2024 roku zmieni się kilka aspektów refundacji dla osób z cukrzycą. Pierwszą, podstawową zmianą są nowe kody wyrobów medycznych:

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu obejmujące refundację NFZ dla diabetyków

  • Dla zestawów infuzyjnych stosowanych w osobistych pompach insulinowych, wprowadzona zostanie nowa refundacja w wysokości 75 zł za sztukę w przypadku zestawów działających nie mniej niż 7 dni. Udział własny pacjentów pozostanie taki sam, jak w przypadku zestawów działających do 3 dni, czyli 0% dla kobiet w ciąży i osób poniżej 26 roku życia, oraz 30% dla osób, które przekroczyły 26 rok życia.
  • Liczba zbiorników na insulinę przeznaczonych do użytku w osobistych pompach insulinowych zostanie podniesiona do 10 sztuk miesięcznie (dotychczas przysługiwało 5 zbiorników). Kwota dofinansowania pozostaje na poziomie 9 złotych za sztukę, przy niezmienionym poziomie odpłatności wynoszącym 30%.
  • Od 1 stycznia 2024 roku, transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGM-RT), który wymaga wymiany rzadziej niż co 3 miesiące (w przeciwieństwie do poprzedniej wymaganej częstotliwości raz na rok), będzie podlegał tym samym warunkom finansowym. Limit finansowania pozostaje na poziomie 970 zł, a udział własny pacjenta wynosi nadal 30%, tak jak to było ustalone dla wymiany raz na rok.
  • W odniesieniu do systemów monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (rtCGM) dla pacjentów do 26 roku życia, zrezygnowano z wymogu korzystania z pompy insulinowej.
  • W przypadku systemu FreeStyle Libre jedyną nową zmianą jest obniżenie poziomu odpłatności dla pacjentów niewidomych do 20%.
  • Od stycznia 2024 roku wszystkie kobiety w ciąży z cukrzycą będą miały dostęp do systemów ciągłego monitorowania glikemii. To rozszerzenie dostępu różni się od dotychczasowej sytuacji, gdyż wcześniej tylko kobiety ciężarne wymagające podawania insuliny miały możliwość korzystania z tych systemów.
  • Również zostaną uwzględnione rzadkie schorzenia takie jak hiperinsulinizm i glikogenoza w ramach refundacji systemów monitorowania glikemii.

Treści zawarte w serwisie ortomedico.pl mają wyłącznie cel informacyjny, edukacyjny. Nie zastępują one konsultacji użytkownika ze specjalistą. Każdą kwestię opisaną w naszym serwisie należy skonsultować ze specjalistą. W artykule mogły zostać wymienione produkty medyczne. Dla bezpieczeństwa używaj je zgodnie z instrukcją i etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż wyroby medyczne, o których możemy wspominać mogą nie być odpowiednie dla Ciebie. Artykuł ma wyłącznie cel informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Loading...