Fraud Blocker
Demencja starcza – kolejne etapy choroby i jej objawy

Demencja starcza, która określana jest także jako otępienie starcze, jest problemem dotykającym wielu starszych osób. Czym dokładnie jest demencja? Jakie są jej kolejne etapy i towarzyszące im objawy?

Czym jest demencja starcza?

Dolegliwość jak demencja starcza objawia się obniżeniem funkcji poznawczych, czyli myślenia, pamięci oraz koncentracji. Początkowo są one nieznaczne i mogą być niezauważalne przez chorego i jego otoczenie, natomiast w zaawansowanym stadium mogą one prowadzić nawet do utraty samodzielności.

Szacuje się, że z powodu demencji starczej cierpi na całym świece około 50 milionów osób. W Polsce jest to nawet 400 tysięcy chorych.

Otępienie starcze – przyczyny

Demencja starcza kiedyś uznawana była za naturalny etap starzenia się organizmu, jednak obecne badania wskazują, że jest ona wywołana szeregiem czynników genetycznych oraz biologicznych. Nie dotyka ona zatem każdego seniora.

Za powstawanie demencji starczej w głównej mierze odpowiadają choroby neurodegeneracyjne układu nerwowego i mózgu, w tym choroba Alzheimera oraz choroba Parkinsona. Może być ona także wywołana dolegliwościami naczyniowymi, które spowodowane są urazami czy nadużywaniem alkoholu.

Etapy demencji starczej

Demencja starcza następuje etapami, dlatego też warto zapoznać się z nimi bliżej. W przebiegu choroby jak otępienie starcze etapy dzielone są na 3, które odpowiadają stopniowi zaawansowania dolegliwości.

Etap 1 – lekkie otępienie
W pierwszym etapie ma miejsce lekkie otępienie, a jego objawy są niemalże niezauważalne, co powoduje, że najczęściej chory nie trafia wtedy jeszcze pod opiekę lekarską.

Objawy lekkiego otępienia starczego:
- Zaburzenia pamięci – pojawiają się trudności z przypominaniem sobie różnych zdarzeń, osób, na przykład zapominanie o codziennych obowiązkach, zażywaniu leków, wizytach u lekarza, imionach członków rodziny.
- Zaburzenia orientacji czasowej i przestrzennej – chory może nie wiedzieć, jaka jest godzina, gdzie się znajduje.
- Zapominanie słów – chory może mieć trudności ze znalezieniem odpowiednich słów.
- Zaburzenia mowy – mowa może stawać się bardziej niezrozumiała, chorego trzeba częściej prosić o powtarzanie wypowiedzi.
- Wycofanie się – chory na otępienie może na tym etapie stawać się także coraz bardziej wycofany, rezygnuje ze swoich dotychczasowych aktywności.

Etap 2 – umiarkowane otępienie
Jest to etap, na którym dolegliwości stają się coraz silniejsze, dlatego też najczęściej rodzina zaczyna je już zauważać. Wówczas duże znaczenie ma szybkie udanie się do lekarza, aby rozpocząć leczenie, którego celem jest zahamowanie postępów choroby. Chory wymaga wtedy także pomocy opiekunów.

Objawy umiarkowanego otępienia starczego:
- Silniejsze zaburzenia pamięci – chory ma coraz większe luki w pamięci, nie może poświęcić uwagi i skoncentrować się na określonych czynnościach.
- Trudności w wypowiadaniu się – chory może mieć uboższe słownictwo, problemy z tworzeniem logicznych zdań.
- Zaburzenia koordynacji – dotykają one koordynacji ruchowo-wzrokowej i mogą powodować zaburzenia równowagi.
- Pogorszenie apetytu – u chorego dochodzi także często do gorszego apetytu.

Etap 3 – głębokie otępienie
W przebiegu choroby jak demencja starcza ostatni etap to głębokie otępienie, które jest najcięższym stadium. Na tym etapie chory będzie wymagał stałej opieki ze strony rodziny czy opiekuna, ponieważ ma on trudności z codziennym funkcjonowaniem.

Objawy głębokiego otępienia starczego:
- Brak koordynacji – u chorego dochodzi do poważnych zaburzeń koordynacji wzrokowo-ruchowej, dlatego ma on trudności z poruszaniem się.
- Głębokie zaburzenia mowy – chory ma duże trudności z wypowiadaniem się, jego mowa może być niezrozumiała.
- Brak rozpoznawania bliskich – osoba na tym etapie otępienia zwykle nie rozpoznaje rodziny.
- Dolegliwości psychiczne – mogą pojawić się objawy jak paranoja, urojenia, nocne krzyki.

W dolegliwości jak demencja starcza etapy choroby następują po sobie ze zróżnicowanym natężeniem oraz szybkością, dlatego też trudno jednoznacznie wskazać, kiedy chory będzie wymagać codziennego wsparcia ze strony bliskich lub opiekuna.

Aby pomóc choremu z otępieniem starczym, należy pamiętać o konsultacji lekarskiej, stosowaniu zaleconych leków, wspomagających suplementów, a także o aktywności umysłowej i fizycznej, która pomaga w zachowaniu zdrowia na wiele lat.

Loading...