Fraud Blocker
Jak uzyskać dofinansowanie MOPS / PCPR / PFRON ? 2022

Każdej osobie, która wymaga zaopatrzenia w wyroby chłonne takie jak: pieluchomajtki, majtki chłonne, wkłady anatomiczne czy inne przysługuje refundacja ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeśli środki pomocnicze zostały już odebrane, a udział własny jest już zapłacony, Pacjent może starać się o zwrot zapłaconej kwoty w PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), MOPS (Ośrodek Pomocy Społecznej) lub w PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty w odpowiedniej instytucji:

  1. 
  2. Kserokopię zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ podbitą przez realizatora (np. sklep medyczny)  1. Oryginał faktury na odebrany już wyrób medyczny
   - Faktura musi być imienna, na Pacjenta na którego jest wystawiony wniosek
   - Faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NF  1. Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym  1. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 1. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS)

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON/MOPS/PCPR wynosi:

- 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany wyrób medyczny na zlecenie
- 150% kwoty dopłaty i limitu ( nie wszystkie PCPRy i MOPSy dopłacają 150% do sumy dopłaty i limitu - niektóre zwracają jedynie dopłatę i dodają kwotę stanowiącą do 150% limitu jaki został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Zdrowia)

W naszym sklepie otrzymasz wszystkie dokumenty potrzebne do ubiegania się o zwrot kosztów za zakup wyrobów cyklicznych. Poinformuj nas o tym przy składaniu zamówienia w uwagach.

Zachęcamy do kontaktu, chętnie ci pomożemy. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 530-432-289 lub na chacie.

Produkty powiązane

Seni Active Normal majtki...
Refundacja NFZ

Seni Active Normal majtki chłonne dla seniora

29,40 zł

Dostępność:

Ostatnie sztuki w magazynie
Loading...