E-zlecenie na wyroby medyczne od 1 lipca 2023 roku

Od 01.07.2023 została wprowadzona możliwość wystawiania zleceń w postaci elektronicznej (e-zlecenia) z podpisem elektronicznym lekarza wystawiającego zlecenie.

Dzięki e-zleceniu generowany jest krótszy niż dotychczas numer zlecenia, tzw. kod dostępu, który jest 4-cyfrowy. Kod dostępowy można przekazać pacjentowi w formie drukowanej a placówki połączone z P1 będą mogły wysłać pacjentowi kod poprzez sms lub e-mail. Zmieniają się również inne kwestie, które pokrótce opisaliśmy poniżej.

Prosimy traktować poniższe informacje jedynie pomocniczo, zachęcamy każdego medyka do sprawdzania osobiście co zmieniło się w panelu wystawiania zlecenia.

Zmiany, które nastąpiły w zleceniu

1. Zmiana nazwy Unikalny numer identyfikacyjny na Identyfikator zlecenia. Identyfikator zlecenia dla zleceń papierowych pozostanie w obecnym kształcie. Dla zleceń wystawianych elektronicznie będzie posiadał nowy format składający się z 19 lub 20 znaków i będzie zaczynał się od cyfry 5. Do 30.06.2023 był to ciąg 13 cyfr 1-23-000000000-0 obecnie będzie to 5-AP000000-00000000 (przedstawiony przykład wymyślony dla zobrazowania ciągu cyfr).

2. Obowiązek wpisania uzasadnienia medycznego w zakresie przyznania większej liczby sztuk wyrobu medycznego w przypadku uprawnienia dodatkowego 47ZN, 47DN albo 47ZDN, o którym mowa w art. 47 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Uzasadnienie należy wpisać w rubryce I.C.13.

3. Zmiana nazwy pola IV.A.3 Wytwórca, model, nazwa handlowa i numer seryjny na Producent, model, nazwa handlowa i kod UDI. Podanie kodu UDI będzie obowiązkowe. W przypadku braku kodu UDI należy wskazać numer seryjny albo inny numer lub równoważny symbol jednoznacznie identyfikujący wyrób medyczny (np. numer EAN znajdujący się na opakowaniu).

4. Brak konieczności podpisywania zlecenia IV części przez realizatora (od 1 stycznia 2023 nie podpisuje już osoba odbierająca wyrób medyczny)


Kod dostępu do zlecenia udostępniany poprzez sms lub adres e-mail

Udogodnieniem jest to, że lekarz może przesłać 4 cyfrowy kod zlecenia pacjentowi dzięki systemowi teleinformatycznemu i połączeniu z P1 smsem lub e-mailem. Na prośbę pacjenta może również wydrukować kod dostępu w gabinecie, będzie to bardzo krótka wersja informacji potrzebnej do realizacji zlecenia na wyrób medyczny na wzór e-recepty.

Treści zawarte w serwisie ortomedico.pl mają wyłącznie cel informacyjny, edukacyjny. Nie zastępują one konsultacji użytkownika ze specjalistą. Każdą kwestię opisaną w naszym serwisie należy skonsultować ze specjalistą. W artykule mogły zostać wymienione produkty medyczne. Dla bezpieczeństwa używaj je zgodnie z instrukcją i etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż wyroby medyczne, o których możemy wspominać mogą nie być odpowiednie dla Ciebie. Artykuł ma wyłącznie cel informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Loading...