Fraud Blocker
Czym jest uprawnienie 47zn?

Wraz z wprowadzeniem ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, pojawiło się uprawnienie 47ZN. Jest ono rozwiązaniem analogicznym do uprawnienia 47DN i daje możliwość korzystania z nielimitowanej ilości sztuk wyrobów medycznych.

Refundacja pieluchomajtek dla 47ZN, DN i ZND

 

Komu przysługuje to rozwiązanie?

Jak wskazuje sama nazwa ustawy - pacjentom, u których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności. Uwaga - wraz ze zmianą kwalifikacji tego stopnia, pacjent traci również uprawnienie 47ZN.

Kto może orzec o znacznym stopniu niepełnosprawności?

W tym zakresie, opinię wydają takie organy, jak: - powiatowe bądź miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (organ I instancji); - wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (organ II instancji); - krajowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (II, ostatnia instancja); - rejonowy sąd pracy i ubezpieczeń społecznych (jako możliwość odwołania od decyzji wcześniej wskazanych organów administracji publicznej). Decyzja sądu jest ostateczna. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uzyskać może osoba, której zdolność organizmu jest naruszona. Ponadto, chory jest niezdolny do podjęcia pracy zarobkowej lub może pracować wyłącznie przy zachowaniu szczególnych warunków. Pacjent jest również niezdolny do samodzielnej egzystencji i w związku z tym wymaga pomocy innych osób. Sprawdź także, czym jest uprawnienie 47DN.

W jaki sposób skorzystać z uprawnienia 47ZN?

Po uzyskaniu orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, pacjent może korzystać z wyżej wskazanych uprawnień. Aby móc uzyskać nielimitowany dostęp do środków medycznych, należy udać się do uprawnionego lekarza. Ten, na podstawie orzeczenia bądź legitymacji (w której wpisany został znaczny stopień niepełnosprawności pacjenta) może wystawić zlecenie refundacyjne. Wymaga ono potwierdzenia przez NFZ - i to właśnie Narodowy Fundusz Zdrowia powinien dopisać w "Karcie Potwierdzenia Uprawnienia" właśnie kod 47ZN. Podstawą do korzystania z tego uprawnienia jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub legitymacja osoby niepełnosprawnej, w której uwzględniono zapis o znacznym jej stopniu.

Co pozwala uzyskać to uprawnienie?

Zgodnie z ustawą z 2018 roku, pacjenci o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z nielimitowanego pod względem ilości sztuk dostępu do środków higienicznych. Nie oznacza to jednak, że po wystawieniu zlecenia pacjent może zakupić ich wybraną ilość. Decyzję w tym zakresie podejmuje lekarz wystawiający zlecenie i to on może zdecydować o tym, ile sztuk wyrobów jest potrzebnych pacjentowi. Dodatkowo, w ramach ustawy następuje adekwatne zwielokrotnienie limitu wartościowego dla kodów P.101 (refundacja 70%) i P.100 (refundacja 100%). W przypadku kodu P.101 mamy do czynienia z odpowiednio zwiększonym limitem 90 zł (do 90 sztuk produktów), a kod P.100 uprawnia do uzyskania 77zł refundacji za każde 90 sztuk produktów chłonnych. Refundację można zrealizować w dowolnie wybranym punkcie, online lub stacjonarnie. Refundację można zrealizować za pośrednictwem naszej platformy ortomedico.pl

Produkty powiązane

iD Slip Maxi pieluchomajtki...
Refundacja NFZ

iD Slip Maxi pieluchomajtki dla seniora na rzep S

54,40 zł

2.72zł / 1 szt.

Dostępność:

Wysyłka do 170h
iD Slip Super...
Refundacja NFZ

iD Slip Super pieluchomajtki dla seniora rzepy

36,96 zł

2.64zł / 1 szt.

Dostępność:

Wysyłka w 48h

Treści zawarte w serwisie ortomedico.pl mają wyłącznie cel informacyjny, edukacyjny. Nie zastępują one konsultacji użytkownika ze specjalistą. Każdą kwestię opisaną w naszym serwisie należy skonsultować ze specjalistą. W artykule mogły zostać wymienione produkty medyczne. Dla bezpieczeństwa używaj je zgodnie z instrukcją i etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż wyroby medyczne, o których możemy wspominać mogą nie być odpowiednie dla Ciebie. Artykuł ma wyłącznie cel informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Loading...