Fraud Blocker
Dodatki dla emerytów – 13 i 14 emerytura, 500+ dla seniorów, dodatki pielęgnacyjne i inne

Emeryci zmagają się obecnie z coraz większymi problemami finansowymi wynikającymi z rosnących cen na skutek inflacji. Na szczęście, osoby na emeryturze mają do dyspozycji szeroką gamę dodatków, dzięki którym mogą poprawić swoją sytuację. Zobacz, w jaki sposób podwyższyć swoją emeryturę!

Waloryzacja emerytury

Każdego roku świadczenia emerytalne i rentowe są waloryzowane. Wprawdzie waloryzacja nie jest dodatkiem, natomiast pozwala ona na podwyższenie otrzymywanego świadczenia, co ma na celu wyrównanie go według wskaźnika inflacji.

W 2023 roku waloryzacja emerytury i renty będzie wynosiła co najmniej 14,8 procent według danych podanych przez GUS. Ostateczna wysokość waloryzacji dopiero zostanie podana przez rząd.

W tym roku emeryci mają otrzymać gwarantowaną minimalną podwyżkę na poziomie 250 złotych brutto, co przekłada się na 227,50 złotych netto. Nie otrzymają jej jednak te osoby, którym nie udało się wypracować minimalnej emerytury.

13. i 14. emerytura

Duże wsparcie dla emerytów dają 13. emerytura oraz 14. emerytura. Są to dodatki do emerytury i renty, dzięki którym osoby pobierające te świadczenia otrzymują dodatkowe pieniądze w ciągu roku.

13. emerytura jest świadczeniem, które jest wypłacane emerytom i rencistom niezależnie od tego, jakie mają oni świadczenie. Ma ona wysokość najniższego świadczenia emerytalnego obliczonego na 1 marca danego roku i wypłacana jest ona w kwietniu. Aby z niej skorzystać, nie trzeba składać wniosku do ZUS – wypłata jest automatyczna.

Z kolei 14. emerytura jest wypłacana jedynie wybranym osobom. Otrzymują ją ci emeryci i renciści, których świadczenie nie jest wyższe od konkretnego progu dochodowego. Osoby przekraczające ten próg otrzymują świadczenie w niższej wysokości według zasady złotówka za złotówkę lub nie otrzymują go w ogóle, gdy mają za wysoką emeryturę. Początkowo 14. emerytura miała charakter jednorazowego świadczenia, ale zostanie ona również wypłacona ponownie. Wypłata ma nastąpić w sierpniu i wrześniu 2023 roku i nie będzie ona wymagała składania wniosku. Wysokość świadczenia również równa się minimalnej emeryturze.

Warto też wskazać, że w debacie publicznej cały czas pojawia się pomysł na 15. emeryturę, natomiast na razie nie wiadomo, czy zostanie ona wprowadzona.

Emerytura honorowa – dodatek dla osób w wieku 100 lat

Ci seniorzy, którzy świętowali niedawno swoje setne urodziny, mogą otrzymać specjalne świadczenie honorowe, które wypłacane jest co miesiąc. Może otrzymać je każda osoba, niezależnie od tego, czy ma ona prawo do emerytury.

Wysokość emerytury honorowej do dnia 28 lutego 2023 roku wynosi 4994,79 złotych brutto, natomiast co roku jest ona zmieniana.

Takie świadczenie wypłacane jest automatycznie przez ZUS, chyba że osoba nie znajduje się w bazach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku do ZUS o wypłatę emerytury honorowej.

Dodatek MAMA 4+ – za wychowywanie minimum 4 dzieci

Świadczenie MAMA 4+ jest rodzajem rodzicielskiego dodatku do emerytury, który wypłacany jest za wychowywanie dzieci, gdy osoba wychowująca je nie pracowała albo zrezygnowała z pracy.

Z tego świadczenia mogą skorzystać nie tylko matki, ale również ojcowie. Jego wysokość odpowiada wysokości najniższej emerytury. Aby je otrzymać, konieczne jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

500 plus dla seniorów

Seniorzy mogą również ubiegać się o otrzymanie specjalnego świadczenia 500 plus. Jest ono wypłacane comiesięcznie osobom, które spełniły określone warunki i złożyły wniosek o wypłatę.

Dodatek https://www.gov.pl/web/rodzina/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do egzystencji samodzielnie, mających więcej niż 75 lat oraz pobierających zasiłek pielęgnacyjny.

Dodatkowo w przypadku tego świadczenia obowiązują progi dochodowe. 500 plus dla seniorów w 2023 roku jest wypłacane osobom, których emerytura, renta i dodatkowe dochody nie przekraczają kwoty 1896,13 złotych brutto do ostatniego dnia lutego oraz do 2157,80 złotych od początku marca.

200 plus – dodatek do emerytury dla seniorów strażaków i ratowników górskich

Swoje dodatki do emerytury mogą otrzymać również strażacy OSP oraz ratownicy górscy. Ten dodatek jest wypłacany od 2022 roku i jest on określany jako świadczenie ratownicze.

Wysokość świadczenia ratowniczego wynosi 200 złotych i jest ono wypłacane jako dodatek do emerytury co miesiąc, bez względu na to, jaką obecnie wysokość świadczenia ma emeryt.

Aby otrzymać dodatek 200 plus, konieczne jest spełnienie warunków. Mogą dostać je mężczyźni w wieku od 65 roku życia, którzy minimum przez 25 lat czynnie uczestniczyli w działaniach ratowniczych, a także kobiety w wieku od 60 roku życia, które uczestniczyły aktywnie w takich działaniach przez minimum 20 lat.

Zwrot podatku dla emerytów

Emeryci mogą również otrzymać zwrot podatku. W tym przypadku wynika to ze zmniejszenia stawek podatkowych z 17% na 12%, które związane są z Polskim Ładem. Jednorazowy zwrot podatku będzie można otrzymać w 2023 roku w przypadku jego nadpłaty.

Dodatek pielęgnacyjny dla seniorów powyżej 75. roku życia

Ten rodzaj świadczenia jest przeznaczony dla seniorów, którzy są niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji lub mają powyżej 75 lat.

W przypadku seniorów powyżej 75. roku życia Zakład Ubezpieczeń Społecznych samodzielnie wypłaca świadczenie bez konieczności składnia wniosku. Z kolei w razie niezdolności do pracy i egzystencji konieczne jest wydanie orzeczenia przez orzecznika ZUS.

Dodatek pielęgnacyjny dla seniorów wypłaca ZUS i jego wysokość od marca 2023 roku wynosi 294,39 złotych.

Zasiłek pielęgnacyjny dla seniorów powyżej 75. roku życia

Ten rodzaj zasiłku przysługuje osobom, które ukończyły 75. rok życia. Ma on na celu pomoc w pokryciu kosztów, które związane są z zapewnieniem opieki dla osoby, która nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

Ten rodzaj świadczenia wypłacany jest przez gminę. Nie można otrzymać go wtedy, gdy pobierany jest już dodatek pielęgnacyjny.

Więcej znajdziesz na: https://www.zus.pl/swiadczenia/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/dodatek-pielegnacyjny

Dodatki energetyczne i gazowe

Gospodarstwa domowe osiągające najniższe dochody mogą w 2023 roku ubiegać się o otrzymanie dodatków na pokrycie kosztów ogrzewania. Dotyczy to także emerytów.

Aby otrzymać dodatek, należy zwrócić się do gminy. Konieczne jest w tym celu złożenie odpowiedniego wniosku.

Treści zawarte w serwisie ortomedico.pl mają wyłącznie cel informacyjny, edukacyjny. Nie zastępują one konsultacji użytkownika ze specjalistą. Każdą kwestię opisaną w naszym serwisie należy skonsultować ze specjalistą. W artykule mogły zostać wymienione produkty medyczne. Dla bezpieczeństwa używaj je zgodnie z instrukcją i etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż wyroby medyczne, o których możemy wspominać mogą nie być odpowiednie dla Ciebie. Artykuł ma wyłącznie cel informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Loading...