darmowa dostawa | szybka realizacja | bezpłatna pomoc

Uwaga! Z uwagi na prace serwisowe, mogą wystąpić problemy z wyliczeniem refundacji. W razie problemów zachęcamy do składania zamówień telefonicznych. Za utrudnienia przepraszamy. Robimy wszystko, aby udoskonalić proces realizacji zleceń NFZ.

nfz

Realizacja zleceń za marzec możliwa tylko do 31.03.2021, 23:59

info@ortomedico.pl

Zaświadczenie „Za życiem” – jak wygląda i kto może je wystawić?

Family in the mall

Rodziny, w których ma narodzić się lub urodziło się nieuleczalnie chore dziecko, mogą skorzystać ze specjalnych uprawnień, które nadaje im ustawa „Za życiem”. Jak można uzyskać zaświadczenie „Za życiem” niezbędne do skorzystania z tych uprawnień?

Czym jest ustawa „Za życiem”?

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz.1860) zapewnia szerokie wsparcie dla kobiet i rodzin, w których ma przyjść na świat albo przyszło dziecko z ciężką chorobą.

Okres okołoporodowy uprawnia między innymi do większej ilości wizyt położnej w opiece nad dzieckiem, porodu w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie, koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży.
Wsparcie dotyczy również porad jak karmić, pielęgnować i wychowywać dziecko, pierwszeństwa w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, pomocy psychologicznej dla rodziców, rehabilitacji, wyrobów medycznych, zakupu leków poza kolejnością, opieki nad dzieckiem na czas urlopu.

Wsparcie skierowane jest też do tych kobiet, których dziecko zmarło bezpośrednio po narodzinach wskutek stwierdzonych wad wrodzonych.

Ponadto kobieta lub rodzina mogą otrzymać świadczenie pieniężne w wysokości 4000 złotych.

Jak wygląda zaświadczenie lekarskie „Za życiem”?

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest wystawione na podstawie aktu prawnego jak ustawa Za życiem zaświadczenie lekarskie.

Stwierdza ono, że u dziecka doszło do ciężkiego oraz do nieodwracalnego upośledzenia albo do choroby, która jest nieuleczalna i zagrażająca życiu.

W zaświadczeniu powinny znaleźć się także informacje, że doszło do nich w trakcie rozwoju prenatalnego dziecka lub podczas porodu.

 

Ustawa „Za życiem” – kto może wystawić zaświadczenie?

W ramach przepisów, które wprowadziła ustawa Za życiem zaświadczenie mogą wystawić wyłącznie lekarze, którzy posiadają do tego odpowiednie uprawnienia. Kto wystawia zaswiadczenie ustawa “Za zyciem”?

Uprawnienia do wystawienia zaświadczenia „Za życiem” może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli taki, który pracuje w placówce finansowanej przez NFZ. Lekarz ten musi:

  • Mieć specjalizację II stopnia albo
  • Posiadać tytuł specjalisty w obszarach jak ginekologia i położnictwo, neonatologia, perinatologia, neurologia dziecięca, kardiologia dziecięca lub chirurgia dziecięca.

W przypadku dzieci do 18. roku życia zaświadczenie „Za życiem”, które uprawnia do zakupu wyrobów medycznych lub korzystania z usług medycznych poza kolejką, wystawiają:

  • Lekarz POZ – podstawowej opieki zdrowotnej, na przykład lekarz rodzinny,
  • Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który ma specjalizację II stopnia albo jest specjalistą w dziedzinach jak ginekologia i położnictwo, neonatologia, perinatologia, neurologia dziecięca, kardiologia dziecięca lub chirurgia dziecięca.
Treści zawarte w serwisie ortomedico.pl mają wyłącznie cel informacyjny, edukacyjny. Nie zastępują one konsultacji użytkownika z lekarzem. Każdą kwestię opisaną w naszym serwisie należy skonsultować z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Telefoniczna realizacja zlecenia NFZ