Fraud Blocker
„Polski Ład” a ulga rehabilitacyjna 2022 na pieluchy i pieluchomajtki – co się zmienia?

Ulga rehabilitacyjna w 2022 r. nadaje podatnikom z niepełnosprawnością oraz podatnikom mającym osoby z niepełnosprawnością na utrzymaniu prawo do odliczenia od dochodu wydatków, jakie ponoszone są m.in. na pieluchy, pieluchomajtki i inne wyroby chłonne. Na jakich zasadach można dokonać odliczenia?

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczenie określonych wydatków ponoszonych w związku z niepełnosprawnością.

Podatnicy mogą odliczać wydatki na:

  • Kupno, wynajęcie lub naprawienie wyrobów medycznych, które zostały wymienione w wykazie wyrobów medycznych przygotowanym na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także wyposażenia, które pozwala na używanie wyrobów medycznych według ich przewidzianego zastosowania.
  • Pobyt opiekuna osoby z niepełnosprawnością, która została zaliczona do I grupy inwalidztwa, oraz dzieci z niepełnosprawnością do lat 16, które przebywają z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub rehabilitacji leczniczej. Odliczeniu podlegają także płatności za przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem.
  • Zabiegi rehabilitacyjne i leczniczo-rehabilitacyjne.
  • Przewóz osoby z niepełnosprawnością oraz dzieci z niepełnosprawnością do lat 16 bez względu na cel. Dotychczas można było odliczać wyłącznie przewóz w związku z niezbędnymi zabiegami leczniczo-rehabilitacyjnymi.

Ulga rehabilitacyjna na pieluchy i pieluchomajtki

Osoby z niepełnosprawnością, które korzystają z wyrobów chłonnych, mają możliwość odliczenia swoich wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać podatnicy, którzy kupują wyroby chłonne, na przykład:
- Pieluchomajtki,
- Pieluchy anatomiczne,
- Wkłady anatomiczne,
- Majtki chłonne,
- Podkłady chłonne.

Zgodnie z najnowszymi przepisami ulga rehabilitacyjna dotyczy wydatków w kwocie do 2 280 zł w roku podatkowym. Wobec tego wtedy, gdy podatnik zakupi wyroby na wyższą kwotę, nie ma on możliwości wykonania odliczenia, ponieważ limitowane jest ono tylko do kwoty 2 280 zł.

Jednocześnie osoby, które chciałyby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, muszą pamiętać o uzyskaniu faktur imiennych na wyroby medyczne. Muszą być one wystawione na podatnika z niepełnosprawnością lub też na podatnika, która ma osobę z niepełnosprawnością na utrzymaniu.

Osoby, które są długotrwale niepełnosprawne, muszą także liczyć się z dodatkowym ograniczeniem. W ich przypadku ulga rehabilitacyjna będzie możliwa do zastosowania wyłącznie wtedy, gdy wyroby nie zostały zakupione w ramach dofinansowania ze środków:
- Zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- Zakładowego funduszu aktywności,
- Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z ulgi nie można też skorzystać, gdy środki zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jeżeli poniesione wydatki były częściowo dofinansowane z powyższych funduszy, w takiej sytuacji istnieje możliwość odliczenia różnicy pomiędzy wydatkami a kwotą dofinansowaną albo zwróconą podatnikowi.

Ulga rehabilitacyjna – kto może z niej skorzystać?

Ulga rehabilitacyjna jest przeznaczona dla podatników z niepełnosprawnością oraz dla podatników, którzy sprawują opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

Odliczenie dostępne jest na poniższe osoby:
- Współmałżonek,
- Rodzice – podatnika lub jego współmałżonka,
- Dzieci – własne, przysposobione oraz obce, które zostały przyjęte na wychowanie,
- Pasierbowie,
- Rodzeństwo,
- Ojczym, macocha,
- Zięciowie, synowe.

Przy wyznaczaniu prawa do ulgi rehabilitacyjnej konieczne jest też ustalenie dochodów osoby z niepełnosprawnością. Zgodnie z przepisami nie mogą być one wyższe od dwunastokrotności kwoty renty socjalnej, która została wyznaczona w Ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, dla wysokości w grudniu roku podatkowego.

Za dochody osoby z niepełnosprawnością nie są uznawane alimenty na rzecz dzieci, zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenia uzupełniające.

Produkty powiązane

Seni Optima Quatro...
Refundacja NFZ

Seni Optima Quatro pieluchomajtki dla dorosłych z pasem biodrowym

37,20 zł

3.72zł / 1 szt.

Dostępność:

Wysyłka w 48h

Treści zawarte w serwisie ortomedico.pl mają wyłącznie cel informacyjny, edukacyjny. Nie zastępują one konsultacji użytkownika ze specjalistą. Każdą kwestię opisaną w naszym serwisie należy skonsultować ze specjalistą. W artykule mogły zostać wymienione produkty medyczne. Dla bezpieczeństwa używaj je zgodnie z instrukcją i etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż wyroby medyczne, o których możemy wspominać mogą nie być odpowiednie dla Ciebie. Artykuł ma wyłącznie cel informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.

Loading...