Fraud Blocker

Kalkulator refundacji NFZ pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych

Do pobrania: Nowe rozporządzenie na zaopatrzenie medycznie 

Uzyskanie refundacji na pieluchomajtki dla dorosłych nie jest trudne i pozwala zaoszczędzić wiele wstydu osobie chorej. Refundacja to częściowy lub całkowity zwrot kosztów, które osoba chora poniosła w związku z zakupem pieluchomajtek.

Aby uzyskać taką refundację, wystarczy udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który wystawi niezbędne zlecenie, a następnie złożyć je we właściwym oddziale NFZ. Po potwierdzeniu wniosku przez NFZ można przystąpić do zakupu pieluchomajtek – nie tylko w aptece, ale również w sklepach medycznych, internetowych i stacjonarnych.

Jak obliczyć refundację pieluchomajtek?

Wysokość refundacji różni się w zależności od tego, kto uzyskał zlecenie na ich zakup.

Pierwszą kategorią osób są chorzy na nowotwory i inni chorzy pacjenci z prawem do refundacji, o uprawnieniach innych niż 47DN i 47ZN. W przypadku takich osób dla kodu P.100 (choroby nowotworowe) przysługuje 100% refundacji – czyli kwota 77 zł, a dla kodu P.101 – 70% tej kwoty, czyli 63 zł.

Do drugiej kategorii osób uprawnionych do uzyskania zlecenia należą osoby objęte dwiema ustawami: “za życiem” oraz “o znacznym stopniu niepełnosprawności”. W przypadku tych osób nie ma maksymalnego limitu pieluchomajtek – potrzebną ilość określa wystawca zlecenia. W takiej sytuacji refundacja wynosi 77 zł dla pacjentów z kodem P.100 oraz 90 zł dla pacjentów z kodem P.101 na każde 90 pieluchomajtek. To oznacza, że limit jest zwielokrotniany w zależności od ilości sztuk pieluchomajtek wypisanych na zleceniu.

Obliczanie refundacji może być trudne, szczególnie dla osób, które robią to pierwszy raz.

Kalkulator refundacji pieluchomajtek

Aby ułatwić to zadanie, stworzyliśmy kalkulator umożliwiający obliczenie kwoty refundacji. Skorzystaj z naszego wygodnego kalkulatora i oblicz refundację NFZ.

Kalkulator jest niezwykle intuicyjny i pozwala na wyliczenie odpowiedniej kwoty w zaledwie kilku prostych krokach. Zaczynamy od wyboru kodu refundacji, uzależnionego od jednostki chorobowej, na którą cierpi pacjent.

Następnie wypełniamy kilka prostych informacji, takich jak przysługujące dodatkowe uprawnienia (dotyczące między innymi zwiększenia limitu refundacji dla niektórych pacjentów – między innymi objętych ustawą “za życiem”, weteranów wojennych, osób represjonowanych i innych). Ważne: należy upewnić się, że lekarz wpisał uprawnienia na zleceniu. Jeśli nie – przed zakupem pieluchomajtek należy udać się do lekarza ponownie w celu pozyskania prawidłowo wystawionego zlecenia.

W kolejnym kroku należy określić, na ile miesięcy przyznano zlecenie. Dzięki wygodnej, rozwijanej liście, możliwe jest określenie ilości miesięcy, na które wystawiono zlecenie, a także okresu, na jaki chcemy wykupić pieluchomajtki (nie ma konieczności wykupowania całości zlecenia na raz).

Na koniec należy wybrać z listy określony rodzaj interesujących nas pieluchomajtek (między innymi firmę oraz przeznaczenie – dla dzieci czy dorosłych) i wskazać, na którym wzorze zostało wystawione zlecenie. Potem poprosimy o wypełnienie danych związanych z potwierdzeniem zlecenia.

Na koniec – po prawej stronie wyświetli się kwota do zapłaty po refundacji z NFZ. Kalkulator jest niezwykle łatwy w obsłudze i intuicyjny, w znacznym stopniu ułatwiając zamówienie pieluchomajtek z refundacją.

Loading...