ALTERNA - płytka stomijna, 2-częściowy sprzęt, do dłuższego noszenia (017700, 017750, 017800, 017900)

23,68 

Wyczyść
lub
- - -
Numer zlecenia NFZ
Numer PESEL, 11 znaków
Numer telefonu, 9 znaków

Telefoniczna realizacja zlecenia NFZ