NATURA® DURAHESIVE® - płytka stomijna (401900, 401901, 401902, 401903)

24,40 

Wyczyść
lub
- - -
Numer zlecenia NFZ
Numer PESEL, 11 znaków
Numer telefonu, 9 znaków

Telefoniczna realizacja zlecenia NFZ