SenSura Click worek urostomijnyijny 2cz.syst. (118410, 118420, 118440, 118450, 118460, 118510, 118520, 118540, 118550, 118560)

11,69 

Wyczyść
lub
- - -
Numer zlecenia NFZ
Numer PESEL, 11 znaków
Numer telefonu, 9 znaków

Telefoniczna realizacja zlecenia NFZ