SenSura MIO CLICK - płytka stomijna, 2-częściowy sprzęt, z uszkami do paska (105020, 105120, 105220, 105320)

23,95 

Wyczyść
lub
- - -
Numer zlecenia NFZ
Numer PESEL, 11 znaków
Numer telefonu, 9 znaków

Telefoniczna realizacja zlecenia NFZ