NATURA® DURAHESIVE® CONVEX® - płytka stomijna plastyczna (420233, 420234, 420235)

30,53 

Wyczyść
lub
- - -
Numer zlecenia NFZ
Numer PESEL, 11 znaków
Numer telefonu, 9 znaków

Telefoniczna realizacja zlecenia NFZ